Portál agrorisk.cz - zkušenosti z ročního provozu

08. září 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Portál www.agrorisk.cz - systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí v zemědělství - prodělal za rok svého provozu množství úprav a rozšíření. Jeho cílem je nabídnout zásadní informace, které umožní včas reagovat na nepříznivé podmínky počasí.

Ať již se jedná o přímý vliv počasí (např. jarní mrazy, silný vítr) či povětrnostní podmínky vhodné pro výskyt chorob a škůdců. Kontinuální vývoj systému má za cíl rozšířit portfolio sledovaných rizik, umožnit uživateli snadnou orientaci v rozrůstajícím se množství nabízených informací a zjednodušit cestu portálem. Portál agrorisk.cz je ve své aktuální podobě prakticky zaměřený systém včasné výstrahy, jehož cílovou skupinou jsou agronomové, rostlinolékaři či manažeři zemědělských podniků, stejně jako každý se zájmem o znalost vazeb mezi počasím a polními plodinami, resp. ovocnými dřevinami, chmelnicemi a vinicemi. Tímto článkem navazujeme na předchozí publikaci v Agromanuálu č. 3/2021, která popisovala první verzi našeho portálu.

Přehlednost na prvním místě

Jednou z prvních a nejvýraznějších úprav, kterou si provoz systému po jeho spuštění vyžádal, bylo vyladění vzhledu úvodní stránky. Tu tvoří Souhrnná mapa zahrnující zemědělskou půdu v České republice. Oproti „původnímu“ semaforovému zabarvení je nově v odstínech modré barvy a pro lepší orientaci má zvýrazněné hranice okresů. Každý odstín modré barvy (od světlého k tmavšímu) reprezentuje součet abiotických a biotických rizik, která jsou na konkrétním území (katastru) v daný den zjištěna. Nově jsme zjednodušili a zrychlili cestu k informaci, která konkrétní rizika v uživatelem zvoleném katastru to jsou. Přístup k této funkci umožní nyní jediné kliknutí, kterým se uživatel dostane na stránku, kde jsou vyjmenovaná všechna rizika pro daný katastr, ale i jejich historie výskytu od 1. 1. daného roku (obr. 1).

Významně jsme rozšířili množství sledovaných rizik, takže v současné době agrorisk.cz sleduje 14 abiotických a 27 biotických rizik. Intenzita každého z nich je vyjádřena v pětistupňové škále prezentované formou barevného semaforu.

Jsme si vědomi, že některá abiotická rizika mají různý dopad na konkrétní plodiny, takže jsou generována vždy pro každou plodinu zvlášť. Jde o tzv. plodinově specifický přístup. Např. zatímco jarní mrazová teplota -3 °C nemusí pro ozimé obilniny znamenat žádné nebezpečí, pro ovocné sady může být skutečnou pohromou. Celkově jsou jarní vegetační mrazy plodinově specificky zobrazovány pro 9 různých plodin, protože poškození mrazem vzniká v závislosti nejen na odolnosti plodiny, ale i její fenofázi. A ty se pochopitelně pro různé plodiny v konkrétním období liší.

Podobně i biotická rizika mají svá specifika, která musela být při jejich monitorování a prognóze uvažována. Škůdci ve svém vývoji prochází různými životními fázemi, z nichž jen některé způsobují škody na plodinách a na něž se zaměřují ochranná opatření. Právě na tato stadia, která jsou pro uživatele cílová z hlediska ochranných zásahů, se zaměřil agrorisk.cz ve svých zobrazeních a předpovědích.

Celý článek si můžete přečíst ZDE