Pokus Zhasnutí svíčky oxidem uhličitým

04. březen 2021


Pokus ze série videí Chemie v kuchyni, která připravil Ústav chemických procesů Akademie věd ČR.