Pokřtili jsme monografii BIOREFINING in the 21th Century

02. leden 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

V úterý 17. prosince se v Ústavu chemických procesů konal křest zajímavé a jedinečné knihy Biorefining in the 21st Century.

 

 

Kniha shrnuje vybrané výsledky týkající se vývoje procesu výroby speciálních chemických látek souvisejících s biorafinací biomasy, včetně biologického odpadu pocházejícího ze zemědělství a výroby potravin. Reaguje tak na společensko-ekonomický problém nedostatku potravin v některých částech světa prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, které přispívají k vyšší efektivitě zemědělské produkce bez negativních dopadů na životní prostředí.

 

 

Monografie představuje výsledky projektu Bioraf (TAČR), na kterých se mimo ÚCHP podílela VŠCHT Praha, BÚ, Rabbit Trhový Štěpánov, Briklis, Agra a Ecofuel, společně s programem Strategie  AV21  Potraviny pro budoucnost a Akademií věd ČR.

 

 

Multidisciplinární výzkum byl zaměřen na suchozemskou biomasu (rafinace rostlin rozpouštědly a superkritickou extrakcí), vodní biomasu (produkce a využití mikrořas), produkci bioplynu (separace metanu) a využití živočišného a potravinového odpadu na produkty s vysokou přidanou hodnotou (biorafinace kuřecího peří) a chrupavky nebo použité jedlé oleje).

Laboratorní experimenty byly dále ověřovány na pilotních zařízeních, jejichž „scale-up“  byl navržen na základě chemicko-inženýrských metod.

Výzkum přinesl významné poznatky pro budoucí vývoj v mnoha aspektech a oborech biologie, chemie, biochemie, chemického a procesního inženýrství, potravinářství a zemědělství. Cenné zkušenosti a znalosti byly shromážděny ve stovkách originálních vědeckých prací, konferenčních prezentacích a patentových přihláškách, včetně užitných vzorů.

Knihu pokřtila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová za účasti rektora VŠCHT Karla Melzocha, ředitele ÚCHP Miroslava Punčocháře, editorů  Olgy Šolcové, Jiřího Haniky, Pavla Topky a  dalších autorů, kteří se na vzniku knihy podíleli.