Plýtvání potravinami - tisková zpráva

22. leden 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 34 sekund

Náš výzkumný program Potraviny pro budoucnost řeší nejen to, jak zvýšit produkci potravin, jejich efektivitu a kvalitu. Neméně důležité je podle nás snížit plýtvání potravinami. Sociologický ústav AV ČR v dotazníkovém šetření zjistil zajímajé informace. 

 

Přibližně osmina (13 %) dotázaných nepovažuje plýtvání potravinami za celospolečenský problém. 44 % pak nepovažuje za správné plýtvat potravinami, nicméně vidí aktuálnější problémy, které je třeba řešit. Více jak dvě pětiny dotázaných (42 %) pak považuje plýtvání potravinami za velký celospolečenský problém.Jako nejčastější důvod k vyhození potravin či jídla označují respondenti to, že se zkazí (59 % alespoň občas). Poměrně frekventované je i vyhazování nespotřebovaných zbytků či odkrojků atp., které vyhazuje alespoň občas polovina respondentů (50 %).  Celou zprávu si můžete přešíst ZDE.