Plýtvání potravinami je problém, který chceme řešit

08. prosinec 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Ve výzkumném programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 chápeme, že je nutné omezit plýtvání jídlem. Proto jsme v letošním roce zorganizovali několik aktivit, které by měly pomoci tento problém řešit.  

 

   

Chceme komunikovat s veřejností na různých úrovních: odborné (formou kulatých stolů zaměřených na konkrétní problematiku a změnu politik v ČR), laické (formou mediálních výstupů a tiskových zpráv směřujících k zvýšení povědomí o tématu), angažované (spolupráce s organizacemi, tematické semináře) a samozřejmě akademické.

V letošním roce byly klíčové dvě aktivity. První z nich bylo dotazníkové šetření, ve kterém jsme se  soustředili především na obecné postoje lidí k plýtvání potravinami a chování spotřebitelů ve vztahu k nákupu a vyhazování potravin ZPRÁVA ZDE. Dalšími neméně zásadními celky byla otázka prodeje tzv. křivé zeleniny ZPRÁVA ZDE, konzumace geneticky upravených potravin ZPRÁVA ZDE a intolerance lepku ZPRÁVA ZDE.

Další důležitou aktivitou navazující na sociologický výzkum, byly dva kulaté stoly, které jsme organizovali v listopadu pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky. Odborníci, zemědělci, dopravci, obchodníci, zástupci ministerstev i neziskových organizací na nich hledali konkrétní možnosti řešení problémů plýtvání ovocem a zeleninou. Výstupem kulatých stolů je v prvé řadě vymezení zásadních okamžiků v distribuci potravin, které jsou zdrojem či důvodem vyřazení potraviny z prodeje. Stejně tak se na základě těchto problematických bodů distribuce snažili účastníci vyvodit praktická doporučení, která by mohla vést k omezení objemu vyhozených potravin. Vidíme zde tedy zásadní přesah od oblasti popisu problému k praktické aplikaci, která má za cíl komunikovat s jednotlivými aktéry v distribuci potravin a změnit či alespoň upozornit na problém přímo v konkrétním místě celého systému.

Fotogalerie