Peří – obtížný odpad nebo živiny?

30. leden 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Obtížným odpadem v drůbežárnách je kuřecí peří, kterého se jen v České republice vyprodukuje přibližně 200 tun za den. Jeho likvidace se v současné době řeší například anaerobní fermentací na bioplyn a to ve směsi s ostatními odpady ze zpracovatelských jatečních linek, nebo hydrolýzou za zvýšené teploty, kdy je třeba použít kyselé, nebo zásadité prostředí, a proto je nutné přidávat větší množství minerálních kyselin nebo anorganických zásad.

 

 

Jiné způsoby likvidace odpadního peří – spalování, kompostování jsou problematické, neboť tento odpad špatně hoří a při kompostování se velice pomalu rozkládá.Nový vynález vyvinutý na  Ústavu chemických procesů AV ČR ve spolupráci s VŠCHT Praha a firmami Rabbit, a.s a Ecofuel, s.r.o. v rámci projektu BIORAF využívá unikátní šetrnou metodu na zpracování odpadního peří či chrupavek. Mimo zvýšeného tlaku mezi 1 až 10 atmosférami při teplotě od 90 do 150 °C se pro nastartování reakce přidá do vodné reakční směsi pouze malé množství kyseliny citrónové, či jablečné, nebo se reaktor před reakcí propláchne oxidem uhličitým. Díky tomu dochází k hydrolytickému rozštěpení peptidové vazby v bílkovinné struktuře za vzniku směsi rozpustných nízkomolekulárních peptidů a aminokyselin bez jakýchkoliv cizorodých látek. Vzniklý živný vodný roztok nabízí široké možnosti využití; jako nutriční přísada do krmiv, jako zdroj jednotlivých žádaných aminokyselin, například kyseliny asparágové, nebo stimulátor růstu a ochrana rostlin před stresovými vlivy, což je testováno společně s Botanickým ústavem AV ČR.