Partnerem našeho programu se stal Biotrin

08. říjen 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 46 sekund

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost začal spolupracovat se spolkem  pro podporu a rozvoj biotechnologií BIOTRIN, z.s.  Jde o nevládní neziskovou organitaci, kterou založili čeští vědečtí pracovníci.

Cílem spolku je přispívat k rozvoji vzdělání české veřejnosti. Za tímto účelem spolek poskytuje informace o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií, zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy a novými technikami šlechtění, a to laické i odborné veřejnosti, orgánům státní správy, institucím, společnostem a dalším zainteresovaným subjektům.

Mezi hlavní aktivity spolku v současné době patří:

  • monitoring a šíření informací – publikace novinek z oblasti moderních  biotechnologií prostřednictvím webové stránky http://www.biotrin.cz/
  • spolupráce při pořádání tematicky zaměřených seminářů a konferencí
  • spolupráce při vydávání informačních a vzdělávacích materiálů
  • spolupráce se zainteresovanými subjekty, včetně zahraničních

Těšíme se na spolupráci!