Na Evropském biotechnologickém kongresu se prezentovali také olomoučtí vědci

25. červenec 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Vědci z přírodovědecké fakulty a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) hráli významnou roli na 17. Evropském biotechnologickém kongresu, který se na počátku července uskutečnil v polském Krakově. Olomoučtí přednášející seznámili účastníky kongresu s výsledky výzkumu zejména v oblasti genomiky obilovin.

S mezinárodním setkáním biotechnologů, na nějž se sjelo 865 hostů z celého světa, bylo spojeno i jednání Vědecké rady CRH. Ta zasedala vůbec poprvé v zahraničí.

Evropský biotechnologický kongres je významnou událostí, která slouží nejen k výměně nových poznatků a výsledků výzkumu, ale i k navazování spolupráce mezi vědeckou komunitou a aplikační sférou. V Krakově vystupovaly špičkové osobnosti a mě těší, že mezi nimi měli platné místo naši zástupci,“ uvedl děkan přírodovědecké fakulty a ředitel CRH Ivo Frébort. K nejvýznamnějším osobnostem na kongresu patřila Emmanuelle Charpentierová z  Max Planck Institutu a Umeå University a Patrick Schnable z Iowa State University, který je navíc členem mezinárodního poradního panelu CRH. Profesor Frébort vyzdvihl i plenární přednášku, kterou pronesl Tai Hyun Park z Seoul National University na téma Elektronický nos: Integrace biotechnologie a nanotechnologie. Velký zájem vzbudil i Luke Alphey z Velké Británie, který hovořil o genetické kontrole komárů

Olomouc na kongresu reprezentovalo šest přednášejících. Většina z nich vystoupila v sekci Genomika obilovin, kterou řídil Ivo Frébort a již svojí zvanou přednáškou zahájil vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel. Vědci z CRH se věnovali například problematice mapování jaderného proteomu ječmene v různých fázích buněčného cyklu či zlepšování vlastností ječmene modelováním cytokininového mechanismu.

Vědecká rada CRH poprvé v cizině

Během úvodního dne kongresu se sešla Vědecká rada CRH. Jednání se mimo jiné zúčastnil její externí člen Jeff Cole, který je současně viceprezidentem Evropské biotechnologické federace. Účast si nenechali ujít ani Wen-Chien Lee  a Duong Hoa-Xo, zástupci Asijské biotechnologické federace, s níž Evropská biotechnologická federace na minulém kongresu uzavřela memorandum o spolupráci. „Na vědecké radě mimo jiné zaznělo to, že vědecké centrum bez problémů plní svoje závazky vůči Národnímu programu udržitelnosti i operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vedoucí výzkumných oddělení prezentovali nejvýznamnější vědecké výsledky svých pracovišť v letech 2015 a 2016 a nastínili, kudy se bude výzkumná práce ubírat v následujícím období,“ přiblížila jednání Michaela Holecová z CRH.

Příprava na olomouckou konferenci

Krakovské setkání biotechnologů sloužilo i k navazování kontaktů a přípravě konference Green for Good, která se příští rok již po čtvrté uskuteční v Olomouci. Jejím spolupořadatelem bude stejně jako v roce 2015 Evropská biotechnologická federace, jejíž zastoupení pro Českou republiku CRH reprezentuje. 

Evropský biotechnologický kongres se koná vždy jednou za dva roky. Před dvěma lety jej hostil skotský Edinburgh, v roce 2018 bude místem konání švýcarská Ženeva.

Text: Martina Šaradínová, UP Žurnál, Foto: Michaela Holecová