Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR je součástí nové platformy pro spolupráci vědců a šlechtitelů

21. listopad 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Nově vzniklé Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin je jediným národním centrem kompetence (NCK) v biologických vědách. Jeho cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami, a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského.

V Biotechnologickém národním centru kompetence pro genotypování rostlin programu Technologické agentury České republiky (TAČR) spolupracuje kromě Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV CŘ, v. v. i. sedm dalších výzkumných ústavů a čtyři komerční společnosti. Celý projekt koordinuje společnost Zemědělský výzkum Troubsko.

Olomoučtí vědci si byli už dlouho vědomi problémů s přenosem výsledků výzkumu do praxe, a proto v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 iniciovali v loňském roce vznik Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum. Zájem o služby tohoto pracoviště je enormní. Potvrdilo se, že při vhodně nastavených podmínkách mohou vědci a šlechtitelé velmi efektivně spolupracovat. Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum ale musela doposud hospodařit s omezenými finančními prostředky z AV ČR.  Díky finanční podpoře TAČR se situace mění a podle vedoucího olomouckého pracoviště ÚEB, které je partnerem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum prof. Jaroslava Doležela bude tak možné spolupráci se šlechtiteli významně rozšířit: „ Je to první projekt tohoto typu v České republice a my jsme velmi rádi, že se na něm můžeme podílet. Některé metody umíme nejlépe na světě a mne těší, že můžeme šlechtitelům nabídnout naše know - how a propojit tak vědu s praxí tak, jak je dnes běžné v mnoha zemích západní Evropy. Velké šlechtitelské firmy ve Francii, Německu, USA či v Anglii mají vlastní laboratoře zaměřené na metody molekulární biologie a genomiky. V České republice je situace jiná a pro většinu firem je zřízení takových laboratoří mimo jejich finanční možnosti. Bez nových metod by ale časem nebyli čeští šlechtitelé schopni konkurovat zahraničí.

Dotace TAČR činí pro všechna zúčastněná pracoviště 56 milionů korun na pilotní dvouleté období. Po této fázi se předpokládá prodloužení o další tři roky. Hlavním řešitelem je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který uvedl: „Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se do projektu zapojili. Díky nim se podařilo propojit většinu významných pracovišť v České republice a vytvořit atraktivní nabídku pro čtyři společnosti, které jsou zapojeny do řešitelského týmu. Jsem rád, že společně můžeme přinést odvětví českého zemědělství nové progresivní postupy a metody a přispět k jeho udržitelnosti a konkurenceschopnosti“.