Olomoucká část festivalu Země na talíři byla o potravinových iniciativách a také o kávě

07. říjen 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty

V  Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci se 15. září 2020 uskutečnila podzimní etapa festivalu dokumentárních filmů o jídle, Země na talíři.  Poprvé v historii přehlídky přijel do Olomouce zahraniční host, profesor David Fanfani z Florencie, který mluvil o zajímavých potravinových projektech. Festival letos potěšil také všechny příznivce kávy. 

Akci pořádaly organizace Na mysli, z.ú., výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. a Pevnost poznání Univerzity Palackého.

Cílem festivalu bylo upozornit na to, že na Zemi ubývá přírodních zdrojů a mění se klima, takže nasytit lidstvo bude stále obtížnější. Změnit se tak bude muset naše chování a vedle zásadních kroků jako je pěstování odolnějších a výnosnějších plodin, lepší péče o půdu či omezení plýtvání potravinami, je potřeba podle rostlinného genetika profesora Jaroslava Doležela, koordinátora programu Potraviny pro budoucnost AV ČR, nutné přemýšlet nad lepším využitím místních zdrojů potravin a příměstské krajiny: „Tento přístup má velký potenciál a mohl by celosvětově zajistit produkci až 10 % potravin, především zeleniny. Samozřejmě přináší radost z čerstvého a kvalitního jídla a má také výchovný efekt. Stále větší část populace už totiž neví, odkud se potraviny berou a co všechno jejich produkce vyžaduje.“

Hlavním hostem byl prof. David Fanfani z Univerzity Florencie. Představil zajímavé potravinové projekty podporující příměstské zemědělství v okolí města Prato, které propojují pěstitele se zpracovateli a místními obyvateli. Jedná se například o projekt GranPrato, který spojuje pěstitele a zpracovatele obilí v regionu s místními pekárnami a restauracemi nebo o projekt Me.Lo.Di.A zaměřený na diverzifikaci zemědělské produkce.

S prof. Fanfanim diskutovala i dr. Barbora Duží z Ústavu geoniky Akademie věd ČR, která mluvila o svých zkušenostech z exkurzí po vybraných italských městských a příměstských farmách. Podle ní bychom se jejich úspěšnými projekty mohli inspirovat:  „Italové si velmi váží zemědělské půdy, protože zejména v kopcovitém Toskánsku je jí nedostatek. Jejich hospodářství jsou zaměřena nejenom na pěstování pestré škály kvalitních plodin, ale i na chov zvířat a včel. Farmáři zde cíleně budují úzký vztah s místními, ať už prostřednictvím trhů, organizováním ochutnávek, distribucí místních produktů do prodejen, a široké nabídky dalších služeb pro obyvatele a turisty. To jsou všechno aspekty, které posilují důvěru a dlouhodobý vztah mezi obyvateli a farmáři a které mají také pozitivní vliv na dlouhodobé zachování funkčního městského a příměstského zemědělství.“

Letošní festival Země na talíři se zaměřil také na kávu. Návštěvníci uviděli dokumentární film Stíny nad kávou, který ukazuje, jak je možné kávovníky pěstovat ve stínu původních stromů. Tento přístup zabraňuje zbytečnému kácení, šetří životní prostředí, půdu, poskytuje útočiště chráněným zvířatům a pomáhá i místním komunitám. Po filmu následovala debata s Petrem Rajtem z lošovické rodinné pražírny CaféGape. Tento host vedl také workshop, ve kterém se účastníci naučili různými způsoby připravovat dobrou kávu. Dozvěděli se, co nepodcenit při přípravě filtrované kávy, jak pracovat s aeropressem, vakuum potem či chemexem a nechyběla ani ochutnávka různě pražené kávy. 

Součástí festivalu bylo i poradenství udržitelného životního stylu a výstavy „Příběh banánu“ přibližující pracovní podmínky lidí pracujících na banánových plantážích a „Plné ruce práce“, která ukazuje, jaké dopady má na životy pěstitelů má zapojení do systému fair trade.