Odborný seminář Půdní živote, nedej se!

12. únor 2024 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Seminář Půdní živote, nedej se!

Kdy: 12. 2. 2024 12:00-16:00

Kde: Beseda, Na Sadech 2036/18, České Budějovice Pořádá: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

Zemědělská půda je základem pro produkci potravin a pro její zvýšení se proto již po několik desítek let využívají nejrůznější technologie intenzivního zemědělství. Ty sice krátkodobě zvýší produkci potravin, ale zároveň z dlouhodobého hlediska vedou k poklesu početnosti a rozmanitosti společenstev půdních organismů a tedy k degradaci kvality a zdraví půd.

Tento stav není trvale udržitelný a změna v hospodaření na zemědělských půdách je proto nutná. Tento seminář se zaměří na význam půdních organismů pro půdní vlastnosti a procesy, specifikaci negativních vlivů technologií intenzivního zemědělství na půdní organismy a naopak ukáže, ukáže, jaké jsou možnosti zlepšení současného stavu pomocí technologií ekologického zemědělství.

Program:

• 12:00 Mgr. Veronika Jílková, Ph. D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Úvodní slovo o funkcích půdních organismů

• 12:20 Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Půda a intenzifikace zemědělství

• 12:40 Mgr. Lucie Kotrbová (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Léčiva skrytá v půdě a jejich vliv na půdní organismy

• 13:00 RNDr. Dana Elhottová, Ph. D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Vliv syntetických chemikálií s antimikrobiálním účinkem na mikrobiom prostředí

•  13:20 Mgr. Petra Hanáková Bečvářová, Ph. D. (Agritec Plant Research s.r.o.) Negativní vliv energetických plodin na půdní mikroorganismy

• 13:40 přestávka • 14:00 Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph. D. (Jihočeská univerzita) Prospěšnost ekologického zemědělství pro diverzitu půdních organismů

• 14:20 RNDr. Karel Tajovský, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Pozitivní vliv zatravnění zemědělsky obhospodařovaných ploch na půdní faunu

• 14:40 Mgr. Jiří Tůma, Ph. D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) Význam květnatých pásů pro půdní organismy, ekosystémové funkce a ochranu půdy

• 15:00 Diskuze a závěrečné slovo

Kontakt: veronika.jilkova@upb.cas.cz (rezervace nutná)