Odborníci chtějí pomoci lidem s celiakií

08. červen 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Náš výzkumný program Strategie AV21 se zabývá i problematikou lepku a jeho vlivu na zdraví. Proto v loňském roce uspořádal Mikrobiologický ústav AV ČR celodenní seminář pro veřejnost.  Z diskuzí vyplynulo, že celiaci i výrobci bezlepkových potravin se potýkají s mnoha potížemi. A právě ty chceme pomoci řešit. 

Naším prvním cílem bylo popsat základní problémy související s celiakií a bezlepkovou dietou. Vytvořili jsme pracovní skupiny složené z odborníků v oblasti gastroenterologie, výživy, analytiky, potravinářství a kontroly potravin, které se začaly těmito problémy zabývat.

První pracovní setkání se uskutečnilo 18. května v Praze. Uvedli ho a moderovali prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. a ing. Daniel Sánchez, Ph.D. V úvodu představila ing. Radka Kvasničková perspektivy projektu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, jehož posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. V průběhu setkání se mluvilo o celiakii z pohledu klinického, epidemiologického a diagnostického (prim. MUDr. P. Fruhauf, CSc., Dětská gastroenterologie a hepatologie, VFN, 1. LF UK Praha, prim. MUDr. S. Štěpánová-Honzová, Synlab Czech, s.r.o.). Velmi diskutovaným tématem byla kvalita bezlepkových potravin (ing. S. Kršková, ing. M. Kubík, Státní zemědělská potravinářská inspekce, Brno/Praha, ing. D. Gabrovská, Ph.D.,  Potravinářská komora ČR). Potravinářské firmy specializující se na výrobu speciálních diet a zejména bezlepkové diety reprezentovaly ing. M. Králová a Mgr. M. Vrbická z firmy Perník, s.r.o. Na aktuální problémy z pohledů pacientů s celiakií upozornili zástupci dvou nezávislých pacientských organizací ing. B. Rubínová (Sdružení celiaků ČR) a J. Dlabalová a ing. I. Lášková (Společnost pro bezlepkovou dietu). Problematiku přípravy bezlepkových pokrmů ve školních jídelnách a veřejných jídelních zařízení osvětlila nutriční terapeutka Květa Krajíčková.

Diskuse se zúčastnili také ing. J. Ouhrabková a ing. Z. Šmídová z Výzkumného ústavu potravinářského, dále MUDr. P. Biskupová a E. Marešová ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Problematice analýzy toxických komponent v potravinách se věnoval doc. Ing. A. Horna, CSc. (Institut Nutrice a Diagnostiky, Pardubice).

Odborníci na setkání jasně definovali problémy v jednotlivých oblastech. Patří mezi ně zejména nedostatečná finanční podpora pacientů a rodin pacientů s celiakií, kontrola potravin, nekvalitní analýzy přítomnosti lepku v potravinách, zavádějící informace o lepku na etiketách potravin, v e-shopech a nedostatečná právní ochrana spotřebitelů.

A co bude dál? Tyto problémy budou řešit menší pracovní skupiny, které udělají všechno pro to, aby došlo ke zlepšení.