Odborníci budou v Praze mluvit o zdravých potravinách

28. listopad 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty

O tom, co jsou to zdravé potraviny, kterých látek v nich obsažených se máme obávat a které naopak prospívají našemu zdraví, se bude diskutovat 7. prosince v Akademii věd ČR. Seminář je určený všem, kdo se zajímají o kvalitu potravin. Pořádá ho výzkumný program Strategie AV21 „Potraviny pro budoucnost“.

Cílem semináře je informovat veřejnost o tom, které potraviny jsou přínosné pro zdraví a na co si dávat pozor při jejich výběru. Přednášky by podle prof. Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, který koordinuje program „Potraviny pro budoucnost“, měly uvést na pravou míru některé dezinformace o potravinách: „V současné době se lidé často dostávají k jednostranným informacím a mnohdy jim chybí komplexní pohled na danou problematiku. To se může týkat například biopotravin nebo zbytečných obav z některých přídatných látek v potravinách. Často není jednoduché dopátrat se věrohodných informací. Proto chceme účastníkům semináře nabídnout vědecky ověřená a srozumitelně podaná fakta. Pokud bude zájem, nebráníme se v budoucnosti ani vytvoření platformy, která by umožnila pokračování odborné diskuze o této problematice,“ uvedl prof. Jaroslav Doležel.

Na semináři vystoupí významní čeští odborníci, např. prof. Eva Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, která bude hovořit o prospěšných i škodlivých látkách v potravinách nebo o analýzách či kontaminacích potravin. Doc. Jiří Mlček z Univerzity Tomáše Bati objasní, které minoritní druhy ovoce mohou obohatit náš jídelníček. Ing. Martin Hutař ze společnosti Pro-Bio se ve svém příspěvku zaměří na biopotraviny, prof. Tomáš Komprda z Mendelovy univerzity rozebere přínos funkčních potravin a Mgr. Martina Daňková z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN vysvětlí, jak vnímá kvalitu potravin a optimální složení stravy nutriční terapeutka.

Výzkumný program „Potraviny pro budoucnost“ Strategie AV21 se dosud věnoval akcím zaměřeným spíše na zajištění dostatku potravin do budoucna, a to v podmínkách měnícího se klimatu a rostoucí populace. Tento seminář otevírá podle prof. Jaroslava Doležela novou kapitolu ve fungování programu, protože zásadní je podle něj i kvalita potravin: „Na semináři se zaměříme komplexně na zdravé potraviny, a to jak z pohledu chemika, tak dietologa. Často si neuvědomujeme, že většina naší stravy pochází z poměrně malého počtu rostlin, což kontrastuje s tím, jak se živili naši předkové, kteří měli v tomto ohledu stravu mnohem pestřejší. Ve snaze zajistit lidstvu plnohodnotnější, vyváženější a bohatší stravu, proto věnujeme pozornost i dalším plodinám. To je důvod, proč jsme do semináře zařadili přednášky o funkčních a netradičních potravinách,“ dodal prof. Jaroslav Doležel.

Kvalita potravin hraje významnou roli ve výživě lidí. Přibližně jedna třetina obyvatel planety trpí takzvaným skrytým hladem, což je příjem prázdných kalorií bez dostatečného množství vitaminů, minerálů a stopových prvků. Tento fenomén ohrožuje nejenom chudé země, ale i Evropu. Důležitou otázkou je také bezpečnost potravin, tedy to, zda potraviny obsahují látky, které vyvolávají alergie nebo kontaminují životní prostředí či to, zda jsou v nich přítomny škodlivé organismy, například plísněProf. Jaroslav Doležel považuje téma zdravých potravin za velmi aktuální, protože se dotýká každého z nás: „Je jasné, že se stravou většiny populace není všechno v pořádku, protože přibývá lidí, kteří trpí obezitou, civilizačními chorobami, alergiemi a podobně. Problematika zdravé výživy proto nabývá na významu a my musíme začít hledat odpověď na otázku, co vlastně jsou zdravé potraviny, “ uzavírá prof. Jaroslav Doležel.

Seminář Zdravé potraviny se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 9:30 do 14:00 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha, v sále č. 206. Akce je zdarma, registrace není nutná.

Případné dotazy zájemců na kvasnickova@ueb.cas.cz nebo na telefonu +420 585 238 701.

Více informací na Facebooku.