O včelách a včelaření bude letošní festival Země na talíři v Olomouci.

19. červenec 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty

Olomouc bude 20. 7. 2022 opět hostit festival Země na talíři, tentokrát zaměřený na význam a prospěšnost včel. 

Festival pořádají v rámci projektu Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání Univerzity Palackého.

Návštěvníci sedmého ročníku festivalu, který se koná 20. července 2022 v Pevnosti poznání UP se mohou těšit na filmovou projekci, workshop, kvíz o ceny a diskuzi. „Chceme upozornit na to, že kvůli klimatické změně, vysokému nárůstu světové populace a dalším faktorům, hrozí do budoucna ve světě reálně nedostatek potravin. Je proto nutné hledat účinná řešení už nyní,“ vysvětluje jedna z organizátorek Radka Kvasničková z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Jak dodává, ačkoliv se jedná o globální problém, může každý z nás přispět k jeho řešení, a to i drobnými změnami, například omezením plýtvání potravinami nebo šetrnějším přístupem k přírodě.

Letošní festival je věnován drobnému ale nepostradatelnému a nesmírně užitečnému hmyzu, včelám. „Letos jsme se zaměřili na význam včel, potvrzuje Viktorie Tenzerová, ředitelka organizace Na mysli. Podle ní je „důležité uvědomit si, že včely produkují med, pyl a další cenné látky ale jejich největší přínos je v tom, že dokáží opylovat téměř všechny rostliny.“ Právě opylování je klíčové pro  lepší výnos a kvalitu plodů.  Včely hrají důležitou roli při udržení biodiverzity ve volné přírodě, a protože velmi citlivě reagují na škodlivé látky, využívají se také jako bioindikátory kvality životního prostředí.

O včelách bude i festivalový film Kam mizí včely známého režiséra a včelaře Petera Nelsona. Snímek přibližuje cestu kočujících včelařů a jejich úlů po USA a ukazuje, jakým problémům musí čelit oni i jejich včelstva. Film také odhaluje nedostatky a slabé stránky současného zemědělství, které je závislé na, pro včely nebezpečných, agrochemikáliích. Ty jsou přitom pro včely nebezpečné. Ve snímku se o své názory na včely podělí i farmáři, vědci či kuchaři, kteří se shodují na tom, že bychom včelám měli věnovat větší pozornost, protože ačkoliv si to neuvědomujeme, tito malí pomocníci zajišťují naši potravinovou bezpečnost.

Po filmu bude následovat debata se včelařem Jaroslavem Bajkem, který se věnuje přirozenému chovu včel a který se zajímá o celistvý pohled na včelí organismus a jeho roli v ekosystému a také o šlechtění včel.  Jaroslav Bajko je od roku 2015 členem  Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum.  Absolvoval také více než roční stáž v Austrálii pod vedením profesionálního včelaře a lektora Timothy Malfroye, průkopníka přirozeného včelaření a chovatele v úlech Warré. Na festivalu bude mluvit především o českých včelách, o tom, co je nejvíce ohrožuje a jak můžeme včelám a včelařům nejlépe pomoci.

Na festivalu si mohou zájemci vyzkoušet výrobu vlastní přírodní kosmetiky bez chemie. Dozví se, jak v kosmetice nejlépe využít včelí produkty a společně si umíchají léčivý krém z včelího vosku a medový peeling na obličej. Na workshop je nutné rezervovat si místo předem na e-mailu info@namysli.com.

Účastníci festivalu se mohou zúčastnit tradičního kvízu o ceny, který bude tentokrát zaměřený na hmyz, opylovače a klimatickou změnu. Festival se koná 20. července 2022 v Pevnosti poznání UP od 16 hodin. Vstup je volný.