Nový výzkum Sociologického ústavu se zaměřil na bioodpad a kompostování

06. prosinec 2021 | čtení tohoto článku zabere přibližně 27 sekund

Sociologický ústav dokončil výzkum zaměřený na to, zda Češi třídí odpad o kompostují. Obecně množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v ČR roste, v roce 2019 ho obyvatelé ČR vyprodukovali 5,9 milionu tun, což představuje 551 kg na obyvatele. 

Co se týká českých domácností a třídění bioodpadu, tak výsledky výzkumu ukázaly, že přibližně třetina (32 %) domácností třídí bioodpad vždy a necelá čtvrtina (24 %) často. Necelá pětina (17 %) dotázaných uvedla, že bioodpad ve své domácnosti třídí výjimečně, téměř čtvrtina (24 %) dotázaných pak deklarovala, že bioodpad v domácnosti netřídí nikdy. Zbývající 3 % dotázaných v této otázce „neví“.

Celou zprávu si můžete přečíst ZDE