Novou vědeckou radu Grantové agentury ČR vede genetik Jaroslav Doležel

02. leden 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 45 sekund

Vědeckou radu GA ČR povede prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky. Rada byla kompletně obměněna na návrh vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Prof. Jaroslav Doležel ve funkci nahradil prof. Zdenka Bittnara z Českého vysokého učení technického (ČVUT) 

Nová vědecká rada se skládá z dvanácti členů, kteří působí v tuzemsku i zahraničí. Fungovat začala 23. prosince 2018 a jejími členy se stali:

 • Jaroslav Doležel (AV ČR, UP)
 • Pavel Exner (AV ČR, UK)
 • Martin Hartl (VUT)
 • Štěpán Jurajda (CERGE-EI)
 • Bengt Nordén (Chalmers University of Technology, Göteborg)
 • Jana Roithová ( Radboud University, Nijmegen)
 • Helmut Schwarz (Technische Universität Berlin)
 • Avner Shaked (Universität Bonn)
 • Petr Sommer (AV ČR, UK)
 • Aleksi Šedo (UK)
 • František Štěpánek (VŠCHT)
 • Jiří Zeman (UK)

Grantová agentura vznikla v roce 1993, její pětičlenné předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o udělení grantů vědeckým projektům. Vědecká rada je koncepčním orgánem agentury, navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí a vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové agentury.