Nové video o výsledcích studie vlivu hydrolyzátu na kvalitu půdy

01. červen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 41 sekund

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se v našem výzkumném programu zabývá kvalitou půdy a možnostmi jejího zlepšení.

 

V České republice není půda v dobrém stavu. Vědci z BC proto navrhují postupy vedoucí k zlepšení obsahu stabilní organické hmoty a celkové kondice půd včetně jejího mikrobiomu, které jsou zásadní z hlediska produkce dostatečného množství zdravých potravin v dlouhodobém časovém horizontu.

Pilotní studie, o které video pojednává, se zabývala vlivem hydrolyzátu z peří na vlastnosti zemědělských půd. Na studii se kromě vědců podíleli i středoškolští a vysokoškolští studenti.

Vědci úzce spolupracují se soukromými zemědělci a také s Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., který se podílí na přípravě půdních doplňků.

Video si můžete pustit ZDE.