Nová publikace Rostliny: lékaři, ale i zabijáci představuje rostliny trochu jinak

12. prosinec 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Program Potraviny pro budoucnost  má další zajímavou publikaci "Rostliny: lékaři, ale i zabijáci". Jejími autory jsou Jakub Bumba a Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů. Brožura, která vychází v edici Strategie AV21 Nakladatelství Academia, pojednává o užívání léčivých rostlin, které lidstvo provázejí od nepaměti. 

Představuje v historickém i geografickém kontextu  používání léčivých rostlin od prvopočátků až po současnost, kdy je tento trend opět na vzestupu. Zajímavá publikace vyzdvihuje jejich nepostradatelnost v lidovém léčitelství, v počátcích moderního lékařství, ale i v přítomnosti, současně ale poukazuje na jejich možnou úlohu v travičství.

Brožura upozorňuje na případy neuvážených kombinací i dávkování, jejichž neznalost může namísto léčby vyústit až v život ohrožující stavy. Popisuje celou řadu látek, jež lze v rostlinách nalézt, jejich využití i konkrétní zástupce. Zmiňuje, jak mohou být i rostlinné jedy ve střídmých dávkách součástí našeho jídelníčku či léčiv, a jak mohou léčivé rostliny naopak způsobit vážné otravy. Potenciál rostlin bývá v dnešní době často podceňován, ale i přeceňován. Navíc internet jakožto nejpoužívanější zdroj informací často poskytuje zkreslené, nebo dokonce zavádějící údaje o použití různých rostlin spolu s odkazy na preparáty s nejasnými účinky. Pouze dávka rozhoduje, je-li látka jedem, známé rčení Paracelsa, alchymisty a lékaře z 16. století, je proto hlavním poselstvím této brožury. 

Publikační edice, kterou vydává nakladatelství Academia, představuje výzkumné programy Strategie AV21. V prosinci 2014 představila Akademie věd České republiky Strategii AV21, jejímž základem je soubor koordinovaných výzkumných programů využívajících mezioborovou a meziinstitucionální součinnost k řešení aktuálních problémů a výzev. Současných 14 výzkumných programů se představuje v publikační edici Strategie AV21. Jednotlivé brožury budou k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia.