Nealergizující a protizánětlivé vlastnosti primárně bezlepkové superpotraviny Chlorella sorokiniana

21. srpen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Jednobuněčná, bezlepková sladkovodní řasa Chlorella sorokiniana je významným zdrojem nutričních látek, vitaminů, nenasycených mastných kyselin, minerálů a řady dalších biologicky aktivních látek, prospěšných pro lidský organismus. Chlorella sorokiniana je legislativně doplňkem stravy, je proto vhodnou surovinou pro výrobu kvalitnějších bezlepkových výrobků vhodných pro léčebnou bezlepkovou dietu.

Zejména chlorella pěstovaná bez přístupu světla, která má příjemné žluté zbarvení absencí chlorofylu, by mohla být pro tyto účely vhodná. Bezlepková dieta je jediným a celoživotním způsobem léčby onemocnění celiakie. Celiakie je střevní onemocnění vyvolané pšeničným lepkem s vysokou četností v populaci (1:100).

Pro bezpečné využití superpotraviny chlorelly v bezlepkových potravinách je však nutno stanovit možnou míru rizika pro hlavní konzumenty – celiakální pacienty na bezlepkové dietě, kteří však mohou trpět i další formou přecitlivělosti, zejména IgE-protilátkami zprostředkované alergie. Zaměřili jsme se proto na stanovení výskytu sérových IgE protilátek rozpoznávajících bílkoviny chlorelly u pacientů s celiakií, celiakálních pacientů na bezlepkové dietě, kontrolní skupiny zdravých krevních dárců a kontrolní skupiny potravinových alergiků.

Naše výsledky prokázaly malou přítomnost IgE protilátek u celiakálních pacientů a kontrolní skupiny zdravých krevních dárců rozpoznávajících bílkoviny řasy Chlorella sorokiniana pěstované bez přístupu vzduchu. Oproti tomu, rizikovou skupinou by mohli být pacienti s potravinovými alergiemi, u kterých je přítomnost IgE protilátek proti bílkovinám chlorelly výrazná (Obrázek 1). Přítomnost tmavých míst značí přítomnost protilátek. Stanovovány byly také protilátky ve třídě IgA a IgG, které však nezpůsobují zdravotní obtíže.

Příznivou vlastností sušiny řas Chlorella sorokiniana pěstovaných bez přístupu světla je jejich protizánětlivé působení, které jsme prokázali lehčím průběhem v myším modelu lidského střevního zánětu. Účinek sušiny řas je zprostředkován potlačením množství zánětlivých buněk tzv. TH17, a buněk ILC3 a podporou růstu a množení protizánětlivých T buněk (tzv. Treg).

Závěr studie

Naše výsledky naznačují velmi příznivé vlastnosti složek Chlorella sorokiniana, které se mohou uplatnit v potlačení střevního zánětu. Tato vlastnost v kombinaci výživových a technologických kvalit společně s přirozenou bezlepkovostí předurčuje sušinu Chlorella sorokiniana pro vývoj nových, kvalitnějších bezlepkových výrobků pro léčbu celiakie, o čemž se intenzivně jedná s východočeskou firmou Perník s.r.o.

Titulní obrázek (MBÚ):  Nízký výskyt alergenních IgE protilátek proti Chlorella sorokiniana u celiakie