Náš výzkumný program měl i letos vlastní sekci na AFO

27. duben 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty

Filmovou projekci, vyhlášení ceny i přednášku nabídla naše sekce Potraviny pro budoucnost návštěvníkům letošního mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO, který se v Olomouci konal od 24. do 29. dubna 2018.

 

Ve středu 25. dubna jsme v sále Vlastivědného muzea Olomouc vyhlásili už podruhé film oceněný naším programem. Koordinátor programu prof. Jaroslav Doležel považuje spolupráci s AFO za důležitou: „Je to pro nás příležitost setkat se s veřejností a úžasná možnost jak upozornit na problematiku, které se věnujeme v našem programu. Díky tomu, že AFO má tak široký záběr, můžeme představovat témata, která se dotýkají našeho programu z různých úhlů pohledu, vysvětlovat je návštěvníkům a diskutovat s nimi“. Předpokládá se, že v roce 2050 bude na zemi žít 10 miliard lidí, což je o dvě miliardy více než nyní.  Přitom přírodní  zdroje se vyčerpávají, ubývá zemědělské půdy a mění se klima. Je tedy nejvyšší čas se právě teď zamyslet nad tím, co je možné udělat pro to, aby lidstvo v budoucnu nehladovělo. Zajištění  potravinové bezpečnosti považujeme za zásadní pro další vývoj společnosti, a to jak v České republice, tak v mezinárodním kontextu.  Cena je udělována za přínos k popularizaci tohoto tématu mezi nejširší veřejností.  

Letos ocenění získal film o ekosystému lesa

Německý film Inteligentní stromy oslovil porotu tématem, které ukazuje vazby a provázanost stromů v lese, které jsou pro většinu diváků překvapením.  Snímek ukazuje, že stromy s námi mají společného více, než tušíme. Lesník a úspěšný spisovatel Peter Wohlleben a vědkyně Dr. Suzanne Simard (University of British Columbia, Kanada) už několik desítek let sledují komunikaci stromů. Ve filmu ukazují, že stromy mají city, navazují přátelství, umí spolu komunikovat, dokonce tvoří rodiny a navzájem o sebe pečují. Film režírovali Julia Dordel a Guido Tölke a na festivalu se promítal v sobotu 28. dubna v Pevnosti poznání.

Skvělá přednáška o využití mikrořas

Řasy v sobě skrývají obrovský potenciál. Snadno se pěstují, mají skvělé výživové hodnoty a uplatnit se mohou i v průmyslu. Dr. Richard Lhotský z Centra Algatech MBÚ AV ČR, v. v. i. připravil zajímavou přednášku o využití mikrořas Řasy na vidličce.  Návštěvníci se dozvěděli, že mořské a sladkovodní řasy se objevují ve výživě lidí od nepaměti. V moderní historii se na mikroskopické řasy pohlíželo jako na záchranu hladovějícího světa a u některých pěstovaných druhů tomu tak do určité míry skutečně je.Nejstarší písemné záznamy pocházejí z pacifického pobřeží Jižní Ameriky a zmiňují řasy z Dálného východu, kde jsou mořské chaluhy dodnes významnou součástí japonské a čínské kuchyně. Vikingové bojovali čerstvými chaluhami proti kurdějím při svých dlouhých plavbách severním Atlantikem, středověké básně zmiňují kaše z chaluh, podávané chudým v Irsku a Skotsku. Dnešní potravinářský průmysl už tolik nevyužívá celou biomasu, mnohem významnější je poptávka po cenných látkách mikrořas – antioxidantech, karotenoidech, mastných kyselinách, které se stávají součástí funkčních potravin a přidávají se i do krmiv hospodářských zvířat.

Letošní 53. ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO , trval šest dní a zaměřil se mimo jiné například na závislosti lidstva na oceánech, internetu či alkoholu.

 

Fotogalerie