Program Potraviny pro budoucnost se podílí na přípravách významné mezinárodní evropské konference o GMO

30. březen 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 54 sekund

V našem programu věnujeme velkou pozornost nejmodernějším biotechnologiím, které hrají významnou roli při  získávání plodin s důležitými vlastnostmi. Na toto témata se zaměřuje především Biofyzikální ústav AV ČR, který se nyní v rámci předsednictví ČR Evropské unii zapojil do příprav mezinárodní konference.

Jde o prestižní konferenci smluvních stran Mezinárodní úmluvy biologické rozmanitosti, jejíž součástí je i Cartágenský protokol o biologické bezpečnosti. Cartágenský protokol se zabývá především bezpečností ohledně nakládání s GMO a biotechnologiemi. BFÚ se na přípravách této důležité akce podílí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Na konferenci se sjede bezmála 270 delegací členských států Úmluvy biologické rozmanitosti a Cartágenského protokolu z celého světa. Úkolem českého předsednictví je koordinace jednotného názoru členských státu EU na danou problematiku a vystupování EU na této konferenci. V rámci programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost se díky aktivní účasti na organizování těchto klíčových jednání snažíme komunikovat naše pozice zejména ohledně využívání editování genomů v moderních biotechnologiích tak, aby se do budoucna zjednodušil transfer ze základního výzkumu do aplikační sféry.