Na naši konferenci o GMO zvala v přímém přenosu i Česká televize. Podívejte se!

21. duben 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Náš výzkumný program Potraviny pro budoucnost se letos aktivně zapojuje do 51. ročníku mezinárodního filmového festivalu populárně vědeckých filmů Academia film Olomouc. 

Chystáme několik akcí zaměřených na téma geneticky modifikovaných organismů (GMO). Téma zaujalo i Českou televizi. Záznam živého vysílání z Konviktu, na kterém o konferenci hovoří prof. Jaroslav Doležel  můžete zhlédnout zde.

Hlavním hostem naší konference je belgický molekulární biolog Marc Van Montagu, který je považován za jednoho ze zakladatelů metod genového inženýrství rostlin. Ty umožňují přenos genů z jiných organismů nebo opravu vlastní dědičné informace. Marc Van Montagu se zapsal do historie vědy především objevem mechanismu, kterým mohou některé bakterie změnit program vývoje rostlinných buněk. Podstatou tohoto jevu je přenos části dědičné informace bakterie do DNA rostliny.

Tento objev podnítil vývoj metod genového inženýrství rostlin, které se dodnes využívají.  Marc Van Montagu se v současnosti věnuje popularizaci GMO a za tuto činnost obdrží prestižní festivalovou Cenu za osobní přínos popularizaci vědy.  

Na konferenci ale nebude řeč jen o jedné metodě genového inženýrství. Radislav Sedláček z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. představí novější metodu, která opět vychází z poznatků o dědičné informaci bakterií a která umožňuje snadnou, přesnou a levnou opravu dědičné informace. Právě její použití je reálné i u člověka.

O tom, jak se dají genetické modifikace využít u živočichů a rostlin, budou hovořit Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Genetické modifikace vzbuzují i mnoho etických otázek. Proto bude o jejich filozofických aspektech mluvit Jan Payne z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Součástí celé akce je i workshop o vyvracení mýtů spojených s GMO.  O tom, jak zajistit dostatek ověřených informací a jak přesvědčit veřejnost, aby nesedala na lep různým kampaním proti GMO, které mohou mít skryté cíle, budou s účastníky diskutovat respektovaní odborníci. Workshop bude moderovat Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., český vědec britského původu a známý popularizátor vědy.

Večer bude opět patřit belgickému vědci Marcovi van Montagu. V kině Metropol se s návštěvníky podělí o svůj názor na genetické modifikace i o to, jak podle něj mohou změnit svět. 

A protože AFO je především filmový festival, nechybí ani filmy o GMO, ke kterým budou mít vědci krátké přednášky.

Celodenní program věnovaný tématu GMO  pořádají Akademie věd ČR (v rámci své Strategie AV21) a Univerzita Palackého.

TEXT: Radka Kvasničková, FOTO: z archivu AFO