Na AFO se bude diskutovat o geneticky modifikovaných organismech. A vy můžete být u toho

08. duben 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Jak je to s geneticky modifikovanými organismy? V čem spočívají metody modifikace dědičné informace? Jaká je perspektiva jejich využití? Jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí? A skutečně je potřebujeme? Na tyto a mnoho dalších otázek odpoví uznávaní světoví i čeští odborníci na konferenci, která je otevřená všem zájemcům. 

Úvodní přednášku bude mít belgický vědec, jeden z hlavních hostů AFO, Marc Van Montagu, emeritní profesor z Vlámského Institutu Biotechnologie v Belgii. Marc Van Montagu stál u zrodu metod genového inženýrství rostlin. Za své objevy získal v roce 2013 World Food Prize, která je obdobou Nobelovy ceny pro zemědělství. 

A nezůstane jen u jedné metody genového inženýrství. Radislav Sedláček z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. totiž představí jinou, novější metodu, která umožňuje snadnou, přesnou a levnou opravu dědičné informace. Právě její použití je reálné i u člověka.

O tom, jak se dají genetické modifikace využít u živočichů a rostlin budou hovořit Jan Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Genetické modifikace vzbuzují i mnoho etických otázek. Proto bude o jejich filozofických aspektech mluvit Jan Payne z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Odpolední workshop bude vyvracet mýty o GMO

Genetické modifikace jsou hodně diskutovaným tématem, které často vzbuzuje emoce. Pro většinu laiků je složité orientovat se v záplavě protichůdných zpráv. Jsou informace o škodlivosti GMO vědecky podložené nebo jsou to jen pověry? Postmoderní doba a snadná komunikace pomocí sociálních médií vytvářejí podmínky pro rychlé a celosvětové šíření různých „pravd“ a polopravd. Jak zajistit dostatek ověřených informací o GMO a jak přesvědčit veřejnost, aby nesedala na lep různým kampaním proti GMO, které mohou mít skryté cíle? O tom budou diskutovat s účastníky workshopu respektovaní odborníci. Workshop bude moderovat Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., český vědec britského původu a známý popularizátor vědy.

Marc Van Montagu jeho přednáška v kině Metropol

Molekulární biolog Marc Van Montagu je považován za jednoho ze zakladatelů metod genového inženýrství rostlin, které umožňují přenos genů z jiných organismů nebo opravu vlastní dědičné informace. Vedle jiných badatelských úspěchů se do historie vědy zapsal objevem mechanismu, kterým mohou některé bakterie změnit program vývoje rostlinných buněk. Podstatou tohoto jevu je přenos části dědičné informace bakterie do DNA rostliny.

Tento objev podnítil vývoj metod genového inženýrství rostlin, které se dodnes využívají.  Marc Van Montagu se v současnosti věnuje popularizaci GMO a za tuto činnost obdrží Cenu AFO za osobní přínos popularizaci vědy. Na olomoucké přednášce se s návštěvníky podělí o svůj názor na genetické modifikace i o to, jak podle něj mohou změnit svět. 

Na téma GMO jsme pro vás samozřejmě připravili i zajímavé filmy.

Celodenní program věnovaný GMO  pořádají Akademie věd ČR (v rámci své Strategie AV21) a Univerzita Palackého.

TEXT: Radka Kvasničková