Mladí vědci z celé Evropy se v Třeboni sešli na kurzu „Průmyslové produkce mikrořas“

31. květen 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

V centru řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni probíhá v těchto dnech evropský kurz pro začínající vědce s názvem Průmyslová produkce mikrořas – od teorie k praxi, od masové kultivace k produktu. 

Kurz je zaměřen na využití poznatků ze studia fotosyntézy ke zvýšení produkce mikrořas a jejich cenných látek s praktickým využitím. Kurz je součástí evropského projektu SE2B (Solar Energy to Biomass - Optimisation of light energy conversion in plants and microalgae) financovaného z prostředků evropského výzkumného programu Horizon 2020 i přeshraničních projektů Interreg (česko – rakouský i česko – bavorský), jejichž řešitelem je právě Mikrobiologický ústav AV ČR a které jsou rovněž zaměřené na rozšiřování mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vzdělávání.

Projekt SE2B se zabývá využitím fotosyntetických organismů k produkci cenných chemických látek a pracuje s optimalizací přeměny sluneční energie na biomasu. Vychází přitom ze znalostí molekulární biologie, biochemie, biofyziky nebo biotechnologie a svému úkolu se věnuje jak na úrovni sub-buněčné (studium regulací na fotosyntetických membránách) až po optimalizace růstu na pilotních biotechnologických zařízeních. Poznatky takto získané je možné bezprostředně využit v biotechnologii při zlepšení parametrů kultivačních zařízení i při vývoji měřících a regulačních metod použitelných v biotechnologii fotosyntetických mikroorganismů. Futuristické vize pak pracují s vývojem zařízení ke kultivaci syntetických buněk s vysoce účinnou konverzí světelné energie na cenné látky.

Mladí výzkumníci stráví v Třeboni 3 dny, dopoledne zaplní přednášky, odpoledne pak praktika v laboratořích fotosyntézy a biotechnologie při měření skutečných experimentů a kultivačních pokusů s využití nejmodernějších přístrojů vyvíjených českou společností PSI, která je zapojena do projektu SE2B. Celkem se v Třeboni sešlo 15 mladých vědců z Itálie, Velké Británie, Německa, Finska, Švédska, Holandska, Francie i České republiky.

Text, foto: Richard Lhotský, MBÚ AV ČR