Máme novou brožuru o půdním životě

02. listopad 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 51 sekund

Půdní živote, nedej se! je název nové brožury Veroniky Jílkové z Biologického centra a kolektivu, kterou vydalo v rámci našeho výzkumného programu Nakladatelství Academia. 

 

Zemědělská půda je základem produkce potravin. K jejímu zvýšení se tak již po několik desítek let využívají nejrůznější technologie intenzivního zemědělství. Tyto technologie sice krátkodobě zvýší produkci potravin, ale zároveň z dlouhodobého hlediska vedou k poklesu početnosti a rozmanitosti společenstev půdních organismů, a v důsledku toho k degradaci kvality a zdraví půd. Takový stav není trvale udržitelný, změna v hospodaření na zemědělských půdách je proto naléhavě nutná.

V rámci brožury Půdní živote, nedej se! se autoři zaměřují na význam půdních organismů pro vlastnosti půdy a procesy v ní, na specifikaci negativních vlivů technologií intenzivního zemědělství na půdní organismy, a naopak ukazují, jaké jsou možnosti zlepšení současného stavu pomocí technologií ekologického zemědělství.

Brožurku si můžete stáhnout ZDE