Letní festival Země na talíři byl v Olomouci zaměřený na městské zahradničení

23. červenec 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

V Olomouci se ve středu 22. července 2020 uskutečnil 5. ročník festivalu dokumentárních filmů o jídle, Země na talíři. Letošním tématem bylo městské zahradničení. Návštěvníci se mohli těšit na filmovou projekci, diskuzi, soutěž i workshop.  Festival pořádaly organizace Na mysli, z.ú., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 a Pevnost poznání Univerzity Palackého.

Cílem festivalu, který se konal v Pevnosti poznání bylo upozornit na to, že do budoucna nebude snadné zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele planety a že už nyní je potřeba hledat řešení. Městské prostředí nabízí dosud nevyužitý potenciál především pro pěstování čerstvého ovoce a zeleniny, potvrzuje koordinátor programu Potraviny pro budoucnost , prof. Jaroslav Doležel: „Považuji za důležité lépe využít možností, které nám města dávají. Ve Velké Británii odhadují, že využití pouhých deseti procent městských zahrad a zeleně by umožnilo zajistit čerstvé potraviny pro šestinu obyvatel v dané lokalitě.“  Městské zahradničení je také ekologické, čerstvé potraviny jsou chutnější a obsahují více zdraví prospěšných látek. Nezanedbatelný je i návrat lidí k přírodě a odpovědnější nakládání s potravinami.

Návštěvníci festivalu zhlédli americký dokumentární film Plodná města (Growing cities), který vypovídá o tom, jak velkou měrou může zahradničení ve městech přispět k fyzickému i duševnímu ozdravení komunity.  Snímek představil všechny podoby  pěstování ovoce a zeleniny v několika amerických městech, od zahrádek na newyorských střechách přes opuštěné parcely v Detroitu až po farmářské trhy v New Orleans.

Hostem festivalu byla Barbora Duží z Akademie věd ČR. Ta se v Ústavu geoniky věnuje tématu potravinových systémů už několik let a o městském zahradničení hovořila v českém kontextu: „Otázka zajištění dostatku zdravých potravin se v poslední době zřetelně proměňuje. Do popředí se dostává problematika původu, geografické vzdálenosti a složení potravin. Mění se také role obyvatel jako konzumentů potravin, kteří se zajímají nejen o to, jak mohou ovlivňovat různé potravinové systémy, ale také do jaké míry na nich mohou sami participovat.“  Debatovalo se také například o tom, zda je samozásobitelství cestou k udržitelné budoucnosti, či kolik potravin si Češi dokáží vypěstovat sami. Součástí festivalu byl i workshop výroby domácí kosmetiky a soutěž o drobné ceny.

Fotogalerie