Křtíme monografii Biorefining in the 21th century

11. prosinec 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Nová kniha autorů dr. Olgy Šolcové, prof. Jiřího Haniky a ing Pavla Topky z Ústavu chemických procesů AV ČR  shrnuje vybrané výsledky týkající se vývoje procesu výroby speciálních chemických látek souvisejících s biorafinací biomasy, včetně biologického odpadu pocházejícího ze zemědělství a výroby potravin. 

 

 

Publikace  reaguje na společensko-ekonomický problém nedostatku potravin v některých částech světa prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, které přispívají k vyšší efektivitě zemědělské produkce bez negativních dopadů na životní prostředí.

Multidisciplinární výzkum byl zaměřen na suchozemskou biomasu (rafinace rostlin rozpouštědly a superkritickou extrakcí), vodní biomasu (produkce a využití mikrořas), produkci bioplynu (separace metanu) a využití živočišného a potravinového odpadu na produkty s vysokou přidanou hodnotou (biorafinace kuřecího peří) a chrupavky nebo použité jedlé oleje).

Laboratorní experimenty byly dále ověřovány na pilotních zařízeních, jejichž „scale-up“  byl navržen na základě chemicko-inženýrských metod.

Výzkum přinesl významné poznatky pro budoucí vývoj v mnoha aspektech a oborech biologie, chemie, biochemie, chemického a procesního inženýrství, potravinářství a zemědělství. Cenné zkušenosti a znalosti byly shromážděny ve stovkách originálních vědeckých prací, konferenčních prezentacích a patentových přihláškách, včetně užitných vzorů.

Křest monografie BIOREFINING in the 21th Century se koná v úterý 17.12. 2019 v 15.30 ve velké zasedací síni Ústavu chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6, po veřejné části Závěrečného oponentního řízení Centra kompetence Bioraf.

Více informací na webu https://bioraf.cz/novinky/.