Konference Klimatická změna a zemědělství

08. duben 2024

Odborníci z našeho výzkumného programu přednáší 8.dubna 2024v Brně na konferenci Klimatická změna a zemědělství.

 

Agrární komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, EFSA, Státním zemědělským intervenčním fondem, Celostátní sítí pro venkov a Jihomoravským krajem Vás srdečně zve na konferenci

„Klimatická změna a zemědělství“

v rámci zemědělských a lesnických veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA

 dne 8. 4. 2024  

v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště

s prezentacemi zástupců

Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví,

Agrární komory ČR, CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR,

Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR Olomouc, Jihomoravského kraje, České akademie zemědělských věd, Státního pozemkového úřadu

a dalších.

Program:

8:30 Registrace účastníků v předsálí Rotundy.  

10:00 Sekce I: Vývoj zemědělství a lesnictví v Evropské unii a České republice               

10:00: Stav a vývoj zemědělství v ČR (Mgr. Marek Výborný, ministr zemědělství)

10:25:  Veřejné zdraví, zemědělství a životní prostředí (prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc, MBA, EBIR, ministr zdravotnictví)

10:50: Klíčové problémy českého zemědělství v kontextu SZP (Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR)

11:10: Mitigační a adaptační role lesnictví ve změně klimatu (prof. RNDR. Ing. Michal Marek, Dr.Sc., dr.h.c., ředitel Ústavu Czech Globe AV ČR)

11:30: Diskuse

11:40 Coffee break

12:00 Sekce II: Bezpečnost potravin

12:00: Aktuální problémy zemědělství v EU (Ing. Martin Hlaváček, europoslanec)

12:20: Nové šlechtitelské techniky pro udržitelné zemědělství (prof. Ing. Jaroslav Doležel, Dr.Sc.,dr.h.c., Ústav experimentální botaniky AV ČR)

12:40: Je nová genomika cestou pokroku? (RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Česká akademie zemědělských věd)

13:00: Legislativa regulujícící využití nových genomických technik v Evropské Unii a ve světě (prof. Dr. Andreas P.M. Weber, Institute for Plant Biochemistry, Duesseldorf)

13:20: Pozice EFSA k novým technikám šlechtění (Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství)

13:30 Oběd

14:30 Sekce III: Klimaticky šetrné zemědělství

14:30: Ekologické zemědělství (Ing. Mgr. Jiří Lehejček, Ph.D., náměstek člena vlády, Ministerstvo pro životní prostředí)

14:45: Agrolesnické systémy (Jiří Michalisko, soukromý zemědělec)

15:00: Šetrné precizní zemědělství (Ing. Martin Rada, ředitel Agrotec Hustopeče)

15:15: Pásové střídání plodin (Ing. Michal Kraus, agronom specialista, Roštěnická a.s.)

15:30: Regenerativní zemědělství-perspektivy a problémy přechodného období (Ing. Karel Klem, Ph.D., CzechGlobe AV ČR)

15:45: Diskuse

16:00 Coffee break

16:20 Sekce IV: Nástroje a postupy pro eliminaci dopadů změny klimatu

16:20: Klimatická změna-vývoj, dopady a adaptace (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně)

16:50: Současné a očekávané trendy vodní bilance v povodí řeky Dyje a možnosti řešení (Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana, Jihomoravský kraj)

17:10: Pozemkové úpravy-komplexní nástroj pro zvýšení odolnosti krajiny proti dopadům změny klimatu (Ing. Svatava Maradová, ústřední ředitelka, Státní pozemkový úřad)

17:30: Technologická řešení pro chytré zemědělství (Ing. Jiří Musil, Agdata)

17:40 Panelová diskuse

Registrační formulář https://forms.gle/vTDqyAJMkEHcsSuY8 laskavě vyplňte do 2. 4. 2024.

Konference je zdarma. Případné dotazy k organizaci zasílejte na suchan@akcr.cz.

Můžete se těšit na vystoupení zajímavých hostů i podnětnou diskusi k zásadnímu celospolečenskému tématu.