Konference „Food, Microbiota and Immunity“ se těšila velké pozornosti odborníků

17. červenec 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Více než 80 odborníků z oblasti imunologie, mikrobiologie a potravinářství se sjelo od  7. června do 10. června 2017 na konferenci "Food, Microbiota and Immunity" do Třeště.  

Tento projekt  navržený a organizovaný Akademií věd ČR představuje detailním a doposud neznámým způsobem veřejnosti oblasti dlouhodobého výzkumu, jehož výsledky pozitivně a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu všedního života obyvatel.

Čtyřdenní setkání v reprezentativním prostředí Zámeckého a konferenčního centra Akademie věd v Třešti bylo pojato jako vědecké sympózium (organizační výbor: Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc., RNDr. Hana Kozáková, CSc., Luca Vannucci, MD, Ph.D., RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D) tvořilo soubor tematických přednášek i posterovou prezentaci českých i zahraničních (Rakousko, Izrael, Itálie, Velká Británie, Kanada, Německo, USA, Francie, Polsko) odborníků. Pečlivý výběr přednášejících i obsah příspěvků inicioval rozsáhlé a podnětné diskuze přesahující teoretický rámec řešené problematiky a umožnil konfrontaci experimentálních dat s klinickou realitou.

Tematické okruhy přednášek zejména zahrnovaly: výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti střevní fyziologie a patofyziologie, úlohu přirozené a adaptivní imunity při vzniku a vývoji zánětu a karcinogeneze, nutriční ovlivnění fyziologických funkcí střeva a střevní mikrobioty. Velká pozornost byla věnována unikátní schopnosti slizniční imunity rozlišit strukturální charakteristiky patogenních a komensálních mikroorganismů a vlivu antibiotik, seznámení s novinkami molekulárně-biologických přístupů v oblasti mikrobiomu, významu mikrobioty při vývoji chronických chorob, alergických reakcí, alergenního potenciálu molekul i v efektivitě vakcinace a možný profylaktický i terapeutických efekt probiotik. Hlavní přednáška (keynote lecture) – Prof. P. Berčík (Kanada) upozornila na jedno z témat přitahujících značnou pozornost, a to vliv střevní mikrobioty na funkce nervového systému a chování. Realizace akce i četné a pozitivní ohlasy přispěly k vytvoření platformy nových projektů a mezinárodních spoluprací, které jsou motivovány nejen odbornou úrovní, ale také přátelskou atmosférou této konference. Akce jednoznačně obohatila odbornou veřejnost i Ph.D. studenty, kteří se aktivně účastnili na konferenci. Současně také přispěla ke zvýšení renomé a propagace společenského významu výzkumných aktivit Akademie věd ČR doma a ve světě.  

Fotogalerie