Komplexní vliv roztoče Varroa destructor na zdraví včel

04. březen 2024 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Úhyn včelstev (Apis mellifera L.) představuje celosvětový problém ovlivňující zemědělství a biodiverzitu. Parazitický roztoč Varroa destructor, spojený s virovými nákazami, hraje klíčovou roli v těchto úhynech.

Navzdory dlouhodobému intenzivnímu výzkumu nejsou složité mechanismy interakce mezi Varroa a včelami stále plně pochopeny. Naše studie využila unikátní kombinaci transkriptomických, proteomických, metabolomických a funkčních analýz k odhalení nových detailů o vlivu roztočů Varroa a virových chorob na včely medonosné. Kombinovaná analýza na bázi omics provedená na parazitovaných včelách odhalila klíčové molekulární složky a mechanismy škodlivých účinků roztočů Varroa a jeho přidružených patogenů.

Z pohledu dlouhodobé perspektivy považujeme za klíčový výsledek odhalení potenciálních klíčových genů rezistence včely medonosné k roztoči Varroa destructor. Je to výsledek naší několikaleté snahy využít naší zejména bioinformatické expertízy a přispět k programům zaměřeným na šlechtění včel. Pro cílené modifikace a funkční validace genů rezistence je klíčové tyto geny nejdříve dohledat a provézt jejich základní analýzu. To se nám v široké spolupráci (včetně mezinárodní) prozatím daří a považujeme tento směr našich aktivit za, do budoucna, klíčový. Na základě předběžných výsledků analýzy genomu a transkriptomu Apis mellifera a Varroa destructor jsme vytvořili komplexní projekt pod názvem „BeeBrilliant: Odhalování podstaty odolnosti včel medonosných k nepříznivým podmínkám kombinací genomického, biochemického a geoinformatického přístupu“. Tento projekt byl podpořen k financování MŠMT.

Kunc M, Dobeš P, Ward R, Lee S, Čegan R, Dostálková S, Holušová K, Hurychová J, Eliáš S, Pinďáková E, Čukanová E, Prodělalová J, Petřivalský M, Danihlík J, Havlík J, Hobza R, Kavanagh K, Hyršl P. (2023) Omics-based analysis of honey bee (Apis mellifera) response to Varroa sp. parasitisation and associated factors reveals changes impairing winter bee generation. Insect Biochem Mol Biol. 152:103877. doi: 10.1016/j.ibmb.2022.103877. Epub 2022 Nov 18.PMID: 36403678