Jaké budou letos výnosy nejvýznamnějších zemědělských plodin? Napoví nejnovější prognóza.

22. květen 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 25 sekund

Kolegové z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se v našem programu věnují výzkumu vlivu klimatické změny na produkci zemědělských plodin. Nyní se můžete seznámit s nejnovějšími výsledky jejich prognóz výnosů pro letošní rok.

 

Podrobnosti najdete na portálu www.vynosy-plodin.cz, který je zaměřený na rozvoj diagnostiky detailního časoprostorového vývoje produkčních podmínek  s ohledem na nejvýznamnější polní plodiny. Prognózy vycházejí z agrometeorologického monitoringu, využití satelitního snímání vegetace a vyhodnocení statistických i zemědělských databází. Výsledky se opírají o výzkumné aktivity vznikající ve spolupráci předních českých pracovišť na danou problematiku.