Jak udržet produkci pícnin v měnícím se klimatu

16. listopad 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

V září se konala v pořadí 35. konference organizace EUCARPIA sekce Pícniny a okrasné a užitkové trávy, kterou uspořádali Zemědělský výzkum s. r. o. Troubsko a Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR v hotelu Avanti v Brně. 

 

Hlavním tématem konference, které se zúčastnilo 113 šlechtitelů a výzkumných pracovníků v oblasti pícnin a trávníků z celkem pětadvaceti zemí, byla klimatická změna a boj s jejími negativními následky. Kromě odborných přednášek zavítali účastníci akce také na šlechtitelskou stanici DLF Seedss. r. ov Hladkých Životicích, kde se seznámili s její pokusnickou a šlechtitelskou činností.


Tématem letošního ročníku konference byly nové technologie, strategie a plodiny k udržení produkce pícnin v měnícím se klimatu. Akce zaměřená na pícniny a trávy proběhla v Brně již po druhé, první obdobná sekční konference se konala již v roce 2003 v hotelu Voroněž. Jedním z hlavních bodů konference bylo představení používaných plodin schopných odolávat extrémním klimatickým podmínkám, aniž by to mělo negativní dopad na výnos nebo kvalitu.

Rychlejší vývoj nových odrůd

Experti z různých koutů světa prezentovali své výzkumy a pokroky v oblasti genetického inženýrství a šlechtění plodin. „Klimatická změna a boj s ní – to bylo hlavní téma konference a přes šest desítek přednášek se věnovalo různým aspektům klimatické změny a nástrojům, kterými je možno vypořádat se s jejími následky. Šlechtitelé začali rutinně využívat celou řadu nástrojů, které jim slouží k rychlejšímu vývoji nových odrůd. Výzkumníci byli schopni identifikovat geny, které jsou zodpovědné za řadu vlastností. Konference také zdůraznila význam mezinárodní spolupráce a sdílení znalostí v boji proti klimatickým změnám. Zúčastnění odborníci se shodli na tom, že tímto způsobem lze dosáhnout optimálních řešení, která pomohou zajistit udržitelnou budoucnost v oblasti produkce krmiv,“ shrnul hlavní závěry konference předseda vědeckého výboru doc. RNDr. David Kopecký, Ph.D., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci.

Organizace EUCARPIA byla založena v roce 1956 a sdružuje více než tisíc členů různých národností a zájmů v celkem jedenácti sekcích a několika pracovních skupinách. Každá sekce se zabývá určitou oblastí výzkumu nebo konkrétními skupinami plodin. „EUCARPIA si klade za cíl podporovat vědeckou a technickou spolupráci v oblasti šlechtění rostlin s cílem podpořit jeho další rozvoj. Za tímto účelem asociace pořádá konference, na nichž se projednávají obecné nebo specifické problémy ze všech oblastí šlechtění rostlin a základního a aplikovaného výzkumu. Členové sekce se setkávají každé dva roky na sekčních konferencích a také každé čtyři roky na generálním kongresu. Tyto kongresy jsou příležitostí pro všechny členy EUCARPIA k diskusím o obecnějších problémech a postupech šlechtění a výzkumu plodin,“ uvedl doc. Kopecký.

Celý článek, který vyšel v časopisu Zemědělec, si můžete přečíst ZDE