Jak se Češi staví k plýtvání potravinami?

23. prosinec 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 46 sekund

Ve speciálním výzkumu zjišťovali kolegové ze Sociologického ústavu, jaké názory a postoje má česká veřejnost k problematice plýtvání potravinami. 

Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Pokud by byly všechny tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi téměř tři miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka kolem 100 kilogramů vyhozeného jídla za rok. V České republice zatím chybí relevantní data týkající se tohoto problému, a proto se věnujeme jejich získávání. Zde jsou výsledky našeho výzkumu za letošní rok.

Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2020

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – Potraviny 2020

Způsob stravování, nakupování a chování české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – Potraviny 2020

Česká veřejnost o biopotravinách – Potraviny 2020

Česká veřejnost o lokálních potravinách – Potraviny 2020