Jak omezit plýtvání potravinami řešily v Praze pracovní skupiny

23. duben 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

V pátek 12. dubna 2019 proběhly v Pražském kreativní centru pracovní skupiny k omezení plýtvání potravinami, které organizovala nezisková organizace Zachraň jídlo ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd. Role moderátorů se ujali Cyril Klepek a Adam Táborský z inovační agentury Direct People.

Mezi účastníky pracovních skupin byli zástupci výrobců a prodejců (Makro, Penny Market, Tesco, Globus, Nestlé, Lindt, Titbit, Unilever), státní správy (Potravinářská komora, Ministerstvo zemědělství), spotřebitelů (Sdružení českých spotřebitelů) a dalších aktérů (Sociologický ústav AV ČR, Český svaz zpracovatelů masa, GS1 Czech Republic, SYBA), jejichž hlavním cílem bylo definovat konkrétní opatření vedoucí ke snížení množství vyplýtvaných potravin v souvislosti s označováním trvanlivosti – od výrobce po spotřebitele.

Po přivítání a krátkém úvodním slovu moderátora nejdříve jedna ze zakladatelek představila neziskovou organizaci Zachraň jídlo, poděkovala partnerům a poté vedoucí výzkumu Barbora Kebová představila projekt Spotřebuj mě (https://zachranjidlo.cz/spotrebuj-me/), v rámci kterého se pracovní skupiny konaly.

Následně se účastníci rozdělili do dvou skupin, kdy jednu skupinu tvořili spotřebitelé a druhou výrobci-prodejci. Každá skupina měla tři předem definované okruhy, o kterých by měli diskutovat. V případě skupiny spotřebitelů se jednalo o informace na obalech, správné nakládání s potravinami a osvětu a komunikaci. Skupina výrobců-prodejců diskutovala o efektivním dodávání zboží, edukaci správného skladování a o tom, jak se vypořádat s prošlým zbožím. Cílem každé skupiny bylo definovat konkrétní opatření, které je možné zrealizovat. Na závěr pracovních skupin proběhlo společné sdílení nápadů a vzájemná zpětná vazba, na základě které všichni účastnili zprioritizovali témata, kterými je třeba se zabývat, a určili konkrétní kroky, které by měly následovat:

1. Vytvoření nezávislé platformy propojující různé aktéry v rámci celého potravinového řetězce pro debatu nad problematikou označování trvanlivosti a plýtvání potravinami.

2. Osvětová kampaň zacílená na spotřebitele – jejich porozumění informacím na obalech potravin a schopnosti potraviny správně skladovat a nakládat s nimi (možná inspirace kampaní #dostbyloplastu pod MŽP).

Aktivita byla podpořena Strategií Akademie věk AV21 v rámci výzkumného programu „Potraviny pro budoucnost“, v rámci které Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. řeší téma „Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém“.

Text: Radka Hanzlová, Foto: Radka Kvasničková

 

Fotogalerie