Jak do budoucna zajistit dostatek potravin pro lidstvo?

02. září 2021

Prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR je laureátem Národní ceny vlády Česká hlava a koordinátor výzkumného programu Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Prof. Doležel ve videu vysvětluje, že lidstvo stojí před problémem, kterým je zajištění dostatku potravin do budoucna. Upozorňuje na to, že roste světová populace, ubývá přírodních zdrojů, mění se klima, a tak bychom se už nyní měli zamyslet nad tím, co udělat, aby bylo za několik let dostatek kvalitních potravin pro všechny.

Hudba: https://www.bensound.com