Gut – Brain Axis. Analýza střevního metabolomu

06. prosinec 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Ústav živočišné fyziologie a genetiky uspořádal zajímavý workshop. Jeho cílem bylo poskytnout přehled nových poznatků o vzájemném působení střevní mikroflóry a jejího hostitele a hlavních druhů těchto interakcí z hlediska metabolomiky. Byly popsány hlavní způsoby komunikace mezi mikrobiotou a hostitelem v rámci „osy střevo x mozek“. 

Vyšlo se z popisu složení a mikrobioty a detailní popis jednotlivých interakcí u obratlovců a především lidí. Při dysbióze střevní mikrobioty dochází ke změně interakcí s hostitelem, což vede k různě vážným typům onemocnění. Jejich indikace je možná v mnohých případech na základě stanovení jejich metabolomu. Zároveň byly popsány způsoby výběru, ověřování a možnosti aplikace probiotik při jejich léčbě.

Následující přednáška se zaměřila na výskyt a roli D-aminokyselin v tkáních hostitele, které jsou produkovány především bakteriemi, ale některé mohou sloužit jako signální molekuly vyšších organismů. V postmortální tkáni jejich koncentrace rychle klesá. Byly probrány možnosti jejich stanovení na enantioselektivních kolonách s LC MS.

Dalším specifickou oblastí byla přednáška o potravinách a o vlivu stresu na metabolom rostlin. Různé typy stresů tak mohou kvalitu potravin rostlinného původu výrazně snížit.

Metabolom stolice byl analyzován s pomocí nukleární magnetické rezonance -NMR. Tato širokospektrá metoda umožňuje současnou analýzu kvantifikace širokého spektra látek a výsledky byly testovány u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Na základě těchto výsledků je možné tyto nemoci rozlišit a identifikovat.

Poslední přednáška se týkala metod pro proteomické analýzy, od přípravy vzorků, přes různé typy elektroforéz, zymogramů a vyhodnocování proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. Ke všem přednáškám byla široká diskuze o typech interakcí, kvalitě potravin stabilitě střevní mikrobioty a účinnosti probiotických bakterií při různých typech onemocnění.

Odpolední praktická část byla zaměřena na prezentaci přípravu vzorků, volby kolon na LC a jejich následnou analýzu na hmotnostním spektrometru qTOF.