Funguje regenerativní zemědělství při gradacích hraboše – ano, nebo ne?

11. prosinec 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 29 sekund

Regenerativní zemědělství je založeno na agrotechnických postupech, které obecně výskyt hraboše polního podporují. Tedy na používání bezorebných technologií, jež minimálně narušují systém chodbiček, a pěstování meziplodin, představující zdroj potravy v průběhu podzimu a zimy. 

To je do určité míry fakt, který je pozorován velmi často v praxi, nicméně problém je do značné míry složitější. Pokud porovnáváme mělké kypření do hloubky zhruba 8–12 cm, což je dnes poměrně běžná praxe zpracování půdy ať již s použitím diskového, či radličkového nářadí, s bezorebným setím, rozdíly ve výskytu hraboše bývají poměrně malé, ačkoliv nějaké většinou pozorovány jsou.

Celý článek ZDE