Festival Země na talíři v Olomouci

22. říjen 2019

Festival Země na talíři se v Olomouci koná 22. 10. 2019 v Pevnosti poznání. 

Chystáme pro vás opět  filmy s diskuzemi, workshopy a jedno překvapení! Festival pořádá organizace Na mysli z.ú., výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Ústav experimentální botaniky AV ČR a spolek Udržitelný Palacký. Těšíme se na vás!