Evropský festival filosofie

05. červen 2022

Evropský festival filosofie 

Kde: Velké Meziříčí

Kdy: 1. 6. - 7. 6. 2022

 

5. 6. 2022 budou od 14:00 hosty festivalu prof. Jaroslav Doležel a dr. Barbora Duží v bloku přednášek Potraviny pro budoucnost. 

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Může molekulární genetika přispět k zajištění dostatku potravin?

Už několikrát v historii se lidstvo potýkalo s hrozbou nedostatku potravin. Vždy ji ale dokázalo odvrátit, a to zavedením nových pokrokových způsobů hospodaření se zemědělskou půdou, včetně jejího obdělávání, později pak aplikací průmyslových hnojiv a pesticidů a od počátku dvacátého století šlechtěním výnosnějších odrůd. Dramaticky rostoucí počet obyvatel planety Země, změna klimatu a negativní dopady intenzivního zemědělství na životní prostředí ale staví vědce před dosud nejnáročnější výzvu: jak získat plodiny se zcela novými vlastnostmi, které budou odolnější vůči chorobám, škůdcům a novým klimatickým podmínkám, a současně budou výnosnější. Dosud známé metody, včetně klasických postupů při šlechtění, už na tento úkol nestačí. Může molekulární genetika a zejména genetické inženýrství přispět k získání takových plodin?

 

Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

Role jedince v potravinovém systému. Pasivní konzument nebo aktivní producent?

Zatímco se současná debata soustředí na zajištění potravin pro společnost a potravinovou soběstačnost v rámci států, druhá strana potravinového systému, tedy role jednotlivce, domácností či malých sociálních skupin zůstává upozaděna. V rámci prezentace se zamýšlím nad potenciálem, který má jedinec v současné společnosti ve vztahu k potravinám. Představuji zde nové koncepce, které společenské vědy v této oblasti reflektují. Mezi pasivním konzumentem a aktivním účastníkem-producentem stojí celá škála možností, plynoucí z možnosti výběru zvolit si vlastní cestu, působí zde ale také vnější socio-ekonomickými vlivy. V neposlední řadě je tu otázka, do jaké jsme schopni být odolní vůči krizím (například během pandemie koronaviru), které dokládám výběrem ze sociálních výzkumů, které byly v této oblasti v poslední době realizovány.

Podrobné informace o festivalu ZDE