ECHO: Centrum ALGATECH: Od fotosyntézy po léčbu zánětů

31. červenec 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Před více než 50 lety se do rané historie třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu zapsalo jeho zapojení do programu Interkosmos, když v roce 1978 provedl československý kosmonaut Vladimír Remek ve vesmíru experiment Chlorela 1, jehož náplní bylo ověřit, zda mohou mikroskopické řasy růst v podmínkách beztížného stavu, spotřebovávat CO2 vyprodukované kosmonauty a naopak vyrábět potřebný kyslík. 

Experiment byl zahájen ve stejnou vteřinu ve vesmíru i na Zemi a byl do určité míry úspěšný. Testy ukázaly, že není rozdíl mezi růstem řas na Zemi a ve stavu beztíže, ale původní idea, totiž sestavit jednotku pro zásobování posádky kyslíkem, narazila na prostorové limity kokpitů vesmírných stanic.

Takovým vstupem na mezinárodní scénu (a umístěním části experimentu na oběžnou dráhu kolem Země jeho doslova globálním rozměrem) se zdaleka nemůže pochlubit každé výzkumné pracoviště. Mezinárodní spolupráce byla v té době jednosměrně omezena převládající „východní“ orientací… Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH se již 60 let věnuje studiu mikroskopických řas a je schopný se podílet na výzkumu jak autotrofní, tak heterotrofní kultivace, především na využití nových druhů mikrořas a optimalizaci jejich pěstování. Vedle toho uplatňuje i své zkušenosti z klasického šlechtění řas (technologie GMO zatím nejsou v evropském potravinářství povoleny) a z výzkumu metod izolace a separace cenných látek pomocí chromatografických metod. MBÚ – CENTRUM ALGATECH byl ale úspěšný i na poli evropské legislativy, když se mu podařilo zajistit schválení užívání několika druhů chlorely na evropském potravinářském trhu, čímž se významně otevírá prostor pro producenty této řasy.

Článek ZDE  (str. 28-30)