Dobrovolníci se v Biologickém centru podílí na testování vlivu vermikompostu a a žížalího čaje na rostliny

26. květen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

V Biologickém centru odstartovala studie, která má prověřit vliv vermikompostu a žížalího čaje na rostliny. Zapojilo se do ní na dvacet zájemců.

 

Každý účastník pokusu dostal startovací set obsahující květináče, půdu, semena balkonových rajčat a hrášku, substrát vermikompostu a roztok žížalího čaje společně s přesným návodem. Lidé  budou pokus provádět doma, věecům budou průběžně hlásit výsledky. Po skončení letní sezony zaznamenají dobrovolníci jak rostliny rostly a plodily a dopraví použitou půdu do Laboratoře půdní organické hmoty, kde budou analyzovány její fyzikální, chemické a mikrobiologické parametry. Následně proběhne vyhodnocení pokusu a výsledky budou prezentovány široké veřejnosti formou videí na webových stránkách Biologického centra a formou prezentací a posterů během popularizačních akcí.

Cílem je získat informace o tom, jaký vliv má vermikompost a žížalí čaj na kvalitu a zdraví půdy a tedy na zvýšení produkce plodin. 

 

Substrát vermikompostu vzniká zpracováním bioodpadu žížalami a jeho vedlejším produktem je žížalí čaj, tedy tekutý živný roztok. Vermikompostovat se dá v podstatě veškerý bioodpad vyprodukovaný městskými domácnostmi, proto je vermikompostování vhodným způsobem využití bioodpadu, ale i snížení jeho množství v komunálních odpadech.

Video o vermikompostování ZDE

Vzniklé produkty, tedy substrát vermikompostu a žížalí čaj, mohou být následně využity pro pěstování plodin na záhonech na zahrádkách, ale i v květnících na balkonech. Předchozí pilotní studie BC AV ČR zaměřená na testování vlivu substrátu vermikompostu a žížalího čaje na kvalitu půdy a růst plodin (papriky a fazole) přinesla slibné výsledky.