Čeští vědci spolupracují na mezinárodním výzkumu, který zkoumá, jak se v době pandemie koronaviru změnilo chování a postoj lidí k jídlu.

15. červen 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Čeští vědci osloví v nejbližších dnech tuzemské domácnosti s prosbou o účast na průzkumu, který se týká vztahu k jídlu během pandemie Covid-19. Ten je součástí mezinárodní výzkumné iniciativy několika desítek univerzit, výzkumných pracovišť i nevládních organizací a reaguje na novou situaci, se kterou se musely potýkat domácnosti napříč Evropou. Českou aktivitu zaštiťuje program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 Akademie věd ČR.

České výzkumníky a výzkumnice pozvali ke spolupráci kolegové ze skotského James Hutton Institute v rámci mezinárodního projektu Food and Covid-19. „Zapojení do výzkumu je unikátní příležitostí ke zjištění, jak pandemie a s ní spojená opatření ovlivnily stravovací návyky a postoje domácností. Důležitý je mezinárodní rozměr, který nám umožní srovnání 14 států a přístupů, které volili jejich občané v této krizové situaci,“ uvedl Jan Vávra z Jihočeské univerzity. Tamní Katedra regionálního managementu spolu s Oddělením environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v Brně a Katedrou geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let zabývají otázkami lokálních potravin a zahrádkaření. Proto rychle zareagovali na nabídku spolupráce.

Šetření zapadá do širšího kontextu stále rostoucího zájmu o udržitelné potravinové systémy z pohledu společenských věd. Jídlo je jedním z ústředních bodů lidského života a nelze jej vnímat odděleně od sociálních, kulturních nebo environmentálních souvislostí. Právě těmto otázkám se věnuje tým, který stojí za aktuálním výzkumem. Kromě Jana Vávry, zabývajícího se zejména pěstováním a sdílením potravin na zahrádkách, jde o Barboru Duží (Ústav geoniky AV ČR) a Zdeňku Smutnou (Univerzita J. E. Purkyně), které zkoumají převážně lokální produkci potravin.

Online dotazník, který poputuje prostřednictvím různých sítí po celé republice s cílem získat minimálně 500 rozmanitých domácností, mohou lidé dobrovolně vyplňovat do poloviny července. Dotazník je složen z několika částí, které se zabývají různými aspekty zajišťování potravin, například nákupu, pěstování nebo přípravy jídla před a v průběhu pandemie Covid-19. Obsahuje také otázky, směřující k poznání toho, zda nedávné zkušenosti ovlivní chování a postoje k jídlu v delším časovém horizontu. Data, která vědci získají díky tomuto šetření, budou publikována formou vědeckých článků i formou informačních článků v různých médiích. Odkaz na probíhající průzkum je ZDE