Český rozhlas: Bioklimatolog Trnka: Lidé už vidí, že dopady změny klimatu jsou citelné. Problém dál předáváme dětem

19. únor 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 53 sekund

Profesor Miroslav Trnka je vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dá se už říct, co nás čeká za klimatické změny v příští dekádě? 

„Moje profese je na pomezí klimatologie, lesnictví, zemědělství, krajiny a hydrologie,“ vysvětluje. „Práce mě nikdy neopouští, to by řekly mé děti i žena.“

Na podzim roku 2021 získal Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2022. Jaká byla první reakce? „Byl jsem překvapený. Česká učená společnost a kancelář OSN tu cenu udělují z nějakého důvodu. Byl to pro mě moc hezký večer. Cenou je strom, který je prý kumšt odvézt hromadnou dopravou. „Zasazeno ještě nemáme, čekáme na jaro,“ dodává Trnka.

„Dnes je možné dělat věci ve větším detailu. Díky satelitům víme, kolik které území vypařuje vody ve kterém místě. Dokážeme měřit toky vody v několika vteřinách, dokážeme v reálném čase vidět reakci pole, které zoráte, co se stane s vodou nebo uhlíkem,“ popisuje vliv moderních technologií na bádání.

Článek a rozhovor ZDE