Česká mikrobiomová společnost zveřejnila záznamy přednášek z první konference

23. duben 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 53 sekund

Pokud vás zajímá mikobiota, její složení, působení i možnosti ovlivnění, nenechte si ujít přednášky z 1. konference nově založené České mikrobiomové společnosti, která vznikla při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a v jejímž čele  stojí prof. Helena Tlaskalová - Hogenová. 

Cílem této společnosti je upozornit na klíčový vliv mikrobioty na lidské zdraví a vznik nemocí, shromažďovat a analyzovat nové poznatky o jejích funkcích, zavádět a využívat nové možnosti jejího ovlivnění a bránit šíření nevědeckých přístupů v této oblasti. 

Přednášky můžete zhlédnout na webových stránkách ČMS.

Program konference:

13:00 Zahájení, představení společnosti Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)

13:10 Střevní mikrobiota a centrální nervový systém: vliv na psychiku a percepci bolesti Prof. MUDr. Přemysl Berčík (McMaster University, Hamilton, Kanada)

13:40 Střevní bakterie: neviditelní spojenci pro zdravý růst Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř gnotobiologie, Nový Hrádek)

14:00 Změní veganská dieta náš mikrobiom? RNDr. Monika Cahová, Ph.D. (IKEM, Praha)

14:20 Zklidníme přenosem zdravé střevní mikrobioty dráždivý (dysbiotický) tračník? MUDr. Jiří Vejmelka (Interní klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha)

14:40 Diskuse a zakončení