Centrum Algatech navštívila čínská velvyslankyně

21. červenec 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Třeboňské centrum řasových biotechnologií navštívila 4. června velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice, paní Ma Keqing. Velice se zajímala o rozvoj řasových biotechnologií a jejich využití ve výživě a krmivářství i o základní a aplikovaný výzkum sekundárních metabolitů mikrořas (mikroskopických řas a sinic), které mohou nalézt uplatnění v lékařství. 

S vedoucím Centra Algatech MBÚ, Prof. Ondřejem Prášilem diskutovala rovněž možnost pobytů čínských studentů a mladých výzkumných pracovníků na Třeboňském pracovišti.

Čína patři mezi největší světové producenty produktů z makroskopických mořských řas (chaluh), ale stále více se orientuje i na aplikovaný výzkum mikrořas a získávání cenných látek z biomasy. Vzhledem k rozmanitým klimatickým podmínkám Číny je v popředí zájmu rovněž hledání nových druhů mikrořas v rostoucích extrémních podmínkách, které mohou obsahovat dosud nepopsané látky s možným využití pro člověka.

Třeboňské Centrum ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR se řasovou biotechnologií zabývá již od šedesátých let a má na svém kontě řadů úspěchů na poli praktického využití mikrořas. Výzkumníci Centra ALGATECH se však především zabývají základním a aplikovaným výzkumem mikrořas - metabolismem, fotosyntézou, produkcí cenných látek, molekulární genetice. Centrum ALGATECH se rovněž podílí na úspěšném programu AV21 - Potraviny pro budoucnost, jehož cílem je propojování výzkumné a aplikační sféry v oblasti výzkumu zemědělských produktů, šlechtění, využití probiotik, mikrořas a dalších biotechnologických produktů, fyziologie trávicích procesů i problematikou plýtvání potravinami.