Časopis Živa ocenil olomoucký tým vědců z Ústavu experimentální botaniky

14. květen 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 4 minuty

Ve středu 9. května byly vyhlášeny ceny časopisu Živa za nejlepší články roku 2017. Jednu z cen získal seriál Nové poznatky v genetice rostlin, jehož autory jsou vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR, v. v. i., která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Redakční rada a redakce časopisu Živa vybírají oceněné v pěti kategoriích. Podle šéfredaktorky Jany Šrotové bylo Zvláštní ocenění časopisu za rok 2017 pro olomoucké vědce uděleno za vynikající prezentaci složitého tématu: „Hlavními kritérii pro toto ocenění je obsahový přesah článků nad rámec jednotlivých příspěvků, význam z hlediska představení aktuálních biologických témat a také například přínos pro výuku. Seriál seznámil naše čtenáře s bohatým spektrem témat a přístupnou formou shrnul nové poznatky získané pomocí nejmodernějších metod cytogenetiky, molekulární biologie a genomiky rostlin, včetně některých výstupů z významných mezinárodních projektů. Tyto poznatky navíc přispívají ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin v rámci programu Potraviny pro budoucnost. Chtěli jsme širší veřejnosti ukázat, na jak vynikající úrovni probíhá výzkum na našich akademických pracovištích.“

Články o nových molekulárních metodách v Živě zaujaly

Živa je nejstarším českým přírodovědeckým časopisem, který se zabývá popularizací vědy, v roce 1853 ji založil Jan Evangelista Purkyně. Před dvěma lety se redakční rada rozhodla rozšířit spektrum molekulárně-biologických témat a oslovila vedoucího olomoucké laboratoře ÚEB prof. Jaroslava Doležela, který tuto snahu přivítal: „Jsem přesvědčený, že by se o těchto tématech mělo diskutovat a že by se s nimi čtenáři měli mít možnost seznamovat. Tyto metody už totiž nejsou pouhými experimenty, staly se běžně používanými a integrovaly se do botanických taxonomických a ekologických disciplín. Naše laboratoř se v jejich využívání řadí ke světové špičce, mnohé z nich zvládáme jako jediní na světě. Proto jsem velmi rád přijal nabídku časopisu Živa, abychom napsali články na toto téma. Byla to pro nás skvělá možnost předvést naši výzkumnou činnost odborné i laické veřejnosti.“

Od odolných kříženců trav až po houbové onemocnění obilnin

Jednotlivé články představily například mezidruhové křížence trav, tzv. Festulolia, genetickou rozmanitost banánovníku, výzkum buněčného jádra rostlin, pohlavních chromozomů, čtení dědičné informace u obilovin, toleranci rostlin k těžkým kovům, či interakci obilnin a padlí trav. Tým autorů i prof. Jaroslava Doležela ocenění velmi potěšilo: „Mám velkou radost, že se kolegům články povedly, že jsou čtivé, názorné a srozumitelné. Časopis Živa rád čtu, líbí se mi a jsem rád, že jsme do něj měli možnost přispět.“

Předání cen se uskutečnilo 9. května od 14 hodin v reprezentačních prostorách Akademie věd ČR v pražské vile Lanna, za účasti zástupců AV ČR, Učené společnosti ČR, Ministerstva životního prostředí, přírodovědeckých fakult i dalších institucí.

Více na www.ziva.avcr.cz

 

Tým olomouckých vědců obdržel cenu za seriál článků:

Nové poznatky v genetice rostlin I.  Hippies našich luk: příběh mezirodových kříženců, Štěpán Stočes, David Kopecký

Nové poznatky v genetice rostlin II. Charakterizace a konzervace genetické rozmanitosti banánovníku, Eva Hřibová

Nové poznatky v genetice rostlin III. Uvnitř jádra problému,  Beáta Petrovská

Nové poznatky v genetice rostlin IV. Pohlavní chromozomy a historie jejich zkoumání, Roman Hobza

Nové poznatky v genetice rostlin V. Genomy obilovin (téměř) dočteny, Hana Šimková

Nové poznatky v genetice rostlin VI. Tolerance rostlin k těžkým kovům, Vojtěch Hudzieczek, Martina Kintlová, Roman Hobza, Radim Čegan

Nové poznatky v genetice rostlin VII. Interakce obilnin a padlí trav – nekonečný souboj genů, Miroslav Valárik

 

Další ocenění časopisu Živa za rok 2017:

Cena Živy Junior ve věkové kategorii do 25 let: Lukáš Janošík za článek Mech jako potrava – bryofilní askomycety všude kolem nás (Živa 5/2017)

Cena Živy ve věkové kategorii 26 až 30 let za rok 2017 byla vzhledem k vysoké kvalitě obou příspěvků rozdělena mezi dvě, resp. tři autorky:

Mgr. Eva Líznarová, Ph.D., za článek Nejmlsnější z pavouků – extrémní příklad potravní specializace predátorů (Živa 1/2017, spoluautorka Mgr. Lenka Petráková, Ph.D.)

Mgr. Tereza Veselská za článek Evoluce genomu hub v závislosti na jejich ekologii (Živa 5/2017)

Purkyňova cena: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., a Mgr. Zuzana Haňáčková za článek Endofyty – všudypřítomní kolonizátoři rostlinných pletiv (Živa 5/2017)

Zvláštní ocenění za rok 2017 redakční rada udělila také doc. RNDr. Vladimíru Hanákovi, CSc., za seriál článků: Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 1.–4. (Živa 2017, 1–4)

Cena Antonína Friče – ocenění osobnosti, která významným způsobem přispěla k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním; může být rovněž udělena kolektivu autorů za mimořádný počin z hlediska obsahu Živy: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.

Text: Radka Kvasničková, Jana Šrotová

Foto: Pavlína Jáchimová

 

Fotogalerie