Beseda Nové výzvy pro spolupráci se zemědělci a spotřebiteli v regionech“ v Lidečku se vydařila na výbornou

30. říjen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty

Mapování působení farem, hlavních způsobů přímého odbytu místních a regionálních potravin v regionech, zjišťování aktuálních problémů zemědělců, zpětná vazba od spotřebitelů, vzájemná konfrontace jejich potřeb, hledání možných styčných bodů a možností vzájemné spolupráce mezi nimi navzájem… 

To bylo hlavním tématem besedy s názvem „Nové výzvy pro spolupráci se zemědělci a spotřebiteli v regionech“, kterou organizoval Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. v rámci Hospodářského dne na ekologické farmě Agrofyto v Lidečku, což byl jednoduše den otevřených dveří pro veřejnost.

V sobotu 14. října bylo již od rána slunečno a v areálu statku to žilo celý den Hospodářským dnem. Přijížděli především rodiny s dětmi, stánkaři byli nachystaní a venku pod střechou, kde se za normálních okolností skladují pravděpodobně balíky se slámou, ladil své instrumenty dětský soubor Klobúčánek, ustrojen v tradičních krojích. Cimbálová muzika pak provázela zbytek dne. Součástí byl jarmark místních řemeslníků a výrobců, program pro děti, prezentace Normandského skotu, divadelní představení O pejskovi a kočičce, komentované prohlídky hospodářství Agrofyto, ukázky zpracování mléka.

Na odpolední besedu „Nové výzvy pro spolupráci se zemědělci a spotřebiteli v regionech“ byli přizváni řečníci z řad výzkumníků, zemědělců, ale také potravinových iniciativ, aby přednesli svůj úhel pohledu na problematiku místních a regionálních potravin. Součástí byla také ochutnávka regionálních produktů ze Zlínského kraje, sestávající z moštů, frgálů, sýrů, uzenin a podobně. První vystoupila doktorandka Zdeňka Smutná z Univerzity Ústí nad Labem, která představila hlavní zjištění plynoucí z rozhovorů se zemědělci v Moravskoslezském kraji, které realizovali ve spolupráci s Ústavem Geoniky během února a března 2023.  V rámci besedy poukázala na výzvy, kterým musí čelit zemědělci orientující se spíše na lokální, potažmo regionální trh, a to v kontextu nepříznivé situace spojené s pandemií a následnou krizí. Poznatky shrnuté během prezentace pak kvitovali přítomní zemědělci převážně ze Zlínského kraje.  Dále navázala Barbora Duží z Ústavu geoniky AV ČR, která přiblížila problematiku lokálního trhu s potravinami perspektivou spotřebitelů se zaměřením na Zlínský kraj. Následovalo představení zkušenosti s provozem bezobalového a spolkového obchodu Bezobaláč ve Zlíně, který se zaměřuje na komunitní nákup bezobalových a farmářských potravin, který představila Klára Žáčková. Tyto příspěvky přinesly dohromady jasné sdělení – sladit potřeby výrobců a spotřebitelů není jednoduché, ale hledat způsoby, které oběma stranám přinesou spokojenost, dává smysl. Další příspěvek dobré praxe, který se zaměřil na prezentaci farmy Zaoral z Moravského Berouna, přednesla paní Alena Zaoralová společně s dcerou. Prezentovaly jednak zkušenosti s přímým prodejem produktů, ale i své nadšení z chovu Normandského skotu, který přidává jejich výrobkům další hodnotu spočívající ve zvláštní nutriční jakosti mléka (A2). Besedu pak završila prezentace paní Renáty Vaculíkové z Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic, která se zaměřuje na širokou propagaci ekologického zemědělství ve Zlínském kraji a na Hodonínsku. Prezentace se týkala zkušeností farem s pořádáním akcí na ekofarmách pro veřejnost, jako jsou třeba právě dny otevřených dveří. Díky možnosti mnohaletého pozorování vývoje jednotlivých podniků hodnotila tyto aktivity veskrze pozitivně.

Domníváme se, že akce podobného typu opravdu mají své opodstatnění, protože spotřebitelé nahlédnou do světa zemědělců a naopak, a výzkumníci poskytnou analýzu a širší náhled na problematiku místních a regionálních potravin.

TEXT: Barbora Duží, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Zdeňka Smutná, doktorandka na UJEP, Ústí nad Labem

Fotogalerie