Náš program má na filmovém festivalu AFO vlastní sekci „Potraviny pro budoucnost“

25. duben 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 5 minut

 

Součástí letošního 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu AFO je i sekce, kterou zaštiťuje náš výzkumný program Strategie AV21. V pátek a v sobotu jsme pro vás připravili filmy, besedy i přednášky. 

 

Pátek 28. 4. 2017

14:00 , Konvikt, Filmový sál

Film: Zlaté geny

Od roku 2000, kdy bylo poprvé oznámeno přečtení lidského genomu, zažívá sekvenování DNA organismů mimořádný rozmach. Vědcům z celého světa bylo umožněno otevřít „knihu života“ a číst a přepisovat v ní informace. To bude mít dopad na všechny oblasti života. V rakouském dokumentu navštívíme jedny z nejstarších biologických archivů světa i nejmodernější  biobanky, v nichž jsou uloženy zmrazené geny milionů rostlin, živočichů a lidí. Stejně velký prostor zde zabírají buňky slona i miniaturní bakterie. Sami tvůrci označují svůj film za částečně přírodovědný a částečně politický dokument, neboť výzkum biodiverzity apeluje nejen na lidskou společnost, ale na podstatu lidství jako takového. Bude snad možné oživit již vyhynulé tvory či vylepšit náš vlastní genetický fond? Tyto a další naléhavé otázky si je potřeba v éře genomu pokládat čím dál častěji.

Po filmu následuje beseda

16.00 Konvikt, Kaple Božího Těla

Přednáška: Jan Engels: Ochrana odrůd našich předků

Diverzita je důležitým předpokladem pro to, aby se naše plodiny mohly vyvíjet a přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám (změna klimatu!). Umožňuje nám také šlechtit nové odrůdy, které budou mít takové vlastnosti, jaké spotřebitelé vyžadují. O mnoho tradičních plodin jsme již v minulém století bohužel přišli. Další plodiny a odrůdy, které naši předkové pěstovali, můžeme na polích dnes stále najít. I těm však akutně hrozí vyhubení a dosud pouze malá část z nich byla uložena v genových bankách. Proto je nesmírně důležité, abychom tento materiál, který jsme zdědili po svých předcích, uchovávali více systematicky a zachovali tak biodiverzitu pro budoucí použití. Stručně vám představím, odkud naše plodiny pocházejí, kolik druhů dnes na světě existuje, co a jak je ohrožuje a jak mohou být zachovány, abychom mohli i v budoucnu uspokojit své potřeby. Potravinová bezpečnost a trvale udržitelná produkce jsou dva hlavní důvody, proč bychom se měli podílet na uchování našeho genetického materiálu, abychom z něj mohli všichni společně těžit!

19:30, Divadlo hudby

 Přednáška: Dagmar Janovská: Kulturní dědictví plodin

Změny klimatu, růst populace i nároků na kvalitu a rozmanitost potravin vytváří nové požadavky na zemědělskou produkci. Potraviny mají zajišťovat dostatečný výnos ve vysoké kvalitě a bez užití toxických látek. Zachování široké genetické diverzity zemědělských plodin je tak klíčové pro hledání jejich nových vlastností, jako je např. odolnost vůči suchu, zamokření, chorobám a škůdcům či tolerance k méně příznivým půdním charakteristikám. Zdrojem takových vlastností mohou být staré a krajové odrůdy či plané opomíjené druhy. Aby nedocházelo ke ztrátám těchto cenných materiálů, existuje v České republice Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. V současné době shromažďuje přes 54 tisíc genetických zdrojů, což představuje přes 1170 druhů kulturních i planých příbuzných druhů rostlin, jejichž semena jsou uložena v centrální genové bance.

 

Sobota 29. 4. 2017

21:30, Kino Metropol

Předání Ceny výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie Akademie věd ČR

Náš výzkumný program řeší jeden z nejpalčivějších problémů současnosti, kterým je zajištění dostatku kvalitních potravin. Předpokládá se, že v roce 2050 bude na zemi žít 10 miliard lidí, což je o dvě miliardy více než nyní.  Přitom přírodní  zdroje se vyčerpávají, ubývá zemědělské půdy a mění se klima. Je tedy nejvyšší čas se právě teď zamyslet nad tím, co je možné udělat pro to, aby lidstvo v budoucnu nehladovělo. Akademie věd ČR považuje zajištění  potravinové bezpečnosti za zásadní pro další vývoj společnosti, a to jak v České republice, tak v mezinárodním kontextu.  Cena je udělována za přínos k popularizaci tohoto tématu mezi nejširší veřejností.

21:30, Kino Metropol

Film Zítřek

Současná civilizace stojí na pokraji krize a naše mozky nejsou schopné toto plíživé nebezpečí identifikovat. Stejně tak jako nevnímáme plynulý technický pokrok, nevnímáme ani postupný nárůst problémů. Američané a Evropané projídají planetu a rapidně rostoucí zbytek světa je chce následovat. Film Cyrila Diona a Mélanie Laurent, který AFO uvede v české premiéře, podnítila reálná obava autorů založená na tvrzení mnoha vědců, že lidská civilizace, jak ji známe, nemusí přežít pod tlakem sebe sama ani 21. století. Film vyniká nejen hudbou, ale i velmi chytrou směsí výpovědí vědců, farmářů a běžných obyvatel deseti zemí z celého světa, která nám dává dobrou představu o rozsahu problému. Cílem snímku je pokusit se přinést pozitivní příklad a vyhledat lidi, kteří by s naším kolektivním problémem mohli pomoci a dali tak příklad ostatním. Ve finále se nám nabízí již ověřené alternativy k našemu životnímu stylu, kterými je možné se inspirovat, ať už žijete kdekoliv.

Po filmu následuje diskuze

 

 

 

Sekce Potraviny pro budoucnost Strategie AV ČR

 

PÁTEK

 

 

14.00 Konvikt, Filmový sál

 

Film: Golden genes

Beseda k filmu

 

 

16.00 Konvikt, Kaple Božího Těla

 

Přednáška:  Ochrana odrůd našich předků-  Jan Engels (Bioversity International)

 

19:30 Divadlo hudby

 

Přednáška: Kulturní dědictví plodin - Dagmar Janovská (VÚRV)

 

 

SOBOTA

 

 

21:30, kino Metropol

 

21:30 Předání ceny Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost

Film: Zítřek

Beseda

 

28. – 29. 4. 2017