Akademie věd ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím vědcům nabídne stáže

28. únor 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Akademie věd ČR jasně odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny, které ve čtvrtek 24. února v ranních hodinách vyvrcholily invazí. Akademie zároveň podává pomocnou ruku. Na studenty vysokých škol, postdoktorandy a vědce působící na území napadené Ukrajiny zaměří podporu v podobě stáží, kterou připravuje.

„Vědci a vědkyně nemohou mlčet tváří v tvář válečnému konfliktu na území Evropy. Stojíme na straně dodržování lidských práv, svobod a demokracie. Našim kolegům na Ukrajině vyjadřujeme plnou podporu a podáváme pomocnou ruku,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. 

„Na akademické pracovníky a studenty vysokých škol z Ukrajiny a dalších zemí ohrožených válečným konfliktem proto cílí i nový, aktuálně finalizovaný program mezinárodní spolupráce. Podobné programy připravují i jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR,“ dodává David Honys, člen Akademické rady AV ČR, který koordinuje mezinárodní spolupráci AV ČR.

S Národní akademií věd Ukrajiny (National Academy of Sciences of Ukraine, NASU), která vznikla v roce 1918, spolupracuje AV ČR v současné době na šesti projektech: mimo jiné na studiu virové rezistence transgenních rostlin bramboru (s Ústavem experimentální botaniky AV ČR), výzkumu organické hmoty v pobřežních půdách Antarktidy (Biologické centrum AV ČR) nebo polymerních kompozitů pro svařování a 3D tisky (Ústav makromolekulární chemie AV ČR).

Ukrajinu podporují vědci napříč obory

Podporu Ukrajině vyjadřují i jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR. Například Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (CEVAST), což je platforma tvořená Filosofickým ústavem AV ČR, Ústavem informatiky AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR a Přírodovědeckou fakultou UK:

„Bohužel, ačkoli by lidstvo mělo nyní napnout síly ke zmírnění následků nadcházející klimatické změny, případně uvažovat, jak řešit sociální dopady robotizované ekonomie, vládnoucí garnitura Ruské federace se rozhodla uvrhnout svět hluboko do minulosti, do doby imperialismu a dobyvačných válek,“ píše CEVAST ve svém prohlášení, ve kterém zároveň vysvětluje, co je etická doktrína o spravedlivé válce, kterou Rusko nerespektuje.  


Celý článek ZDE

Celé prohlášení CEVAST najdete v příloze.