Akademie věd ČR: Vědci vyzývají EU, aby povolila moderní metody úprav genomu rostlin

25. červenec 2019

Evropský soudní dvůr před rokem rozhodl, že rostliny získané metodami přesného šlechtění (tzv. CRISPR) jsou geneticky modifikovanými organismy (GMO). To znamená, že restriktivním evropským předpisům podléhají i plodiny s nejdrobnějšími úpravami genomu, k jakým může spontánně docházet i v přírodě. 


Se současnými restrikcemi proto nesouhlasí přední biologové a výzkumníci napříč evropskými zeměmi. Aktuální prohlášení adresované Evropskému parlamentu a Evropské komisi podpořily i české vědecké instituce včetně ústavů Akademie věd ČR. Více ZDE.